המכללה למינהל וג'וינט ישראל קיימו כנס משותף

האירוע השנתי של ג'וינט ישראל-אשל נערך השבוע בשיתוף  בית הספר לעיצוב של המכללה למינהל 

השבוע התקיים בקמפוס המכללה למינהל 'כנס עמותות לזקן' – האירוע השנתי של ג'וינט ישראל-אשל שנערך בשיתוף בית הספר לעיצוב של המכללה למינהל, בנושא 'מבט אחר על הזקנה'. בכנס השתתפו, בין היתר פרופ' שלמה מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' אשר טישלר נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל, פרופ' יוסי טמיר מנכ"ל הג'וינט ישראל, יוסי היימן מנכ"ל ג'וינט ישראל-אשל, פרופ' כרמלה יעקובי וולק דיקאן בית הספר לעיצוב במכללה ובכירים נוספים. בכנס נחשף סקר לבדיקת נושא תפיסת גיל הזקנה בארץ והיחס כלפי אוכלוסיית הגיל השלישי. מממצאי הסקר עלה כי גיל זקנה (על פי המשיבים) הינו 75 בממוצע, כאשר 78% מהמשיבים קבעו שהיחס לזקנים בחברה הישראלית אינו מכבד ואותו אחוז קבע שעל המדינה להשקיע משאבים בטיפול באוכלוסייה זו ולא על המשפחות. הרצאות נוספות ניתנו על ידי הלשונאי ד"ר רוביק רוזנטל, העיתונאית נרי לבנה ומרצים נוספים. פרס ע"ש גליקמן למצוינות לעמותות בתחום ניתן לפורום העירוני למען זקני שדרות על יצירת שיתופי פעולה בין מגזריים ובין גילאים בעיר.

פרופ' כרמלה יעקבי וולק, דיקאן ביה"ס לעיצוב של המסלול האקדמי המכללה למינהל: "אירוח הכנס במסלול האקדמי המכללה למינהל והחיבור של נושא הכנס לבית הספר לעיצוב הוא טבעי ומתבקש:  בשנת הלימודים החולפת ערכו  סטודנטים מביה"ס לעיצוב של המכללה מחקר מקיף שעסק במתן פתרונות לסוגיות הנוגעות לגיל השלישי, ששיאו הייתה תערוכת גמר שעסקה בעיצוב לגיל השלישי - עיצוב לזקנה מוצלחת וחיובית. המחקר התמקד בדילמות רבותי והתערוכה הציעה פתרונות רבים לדילמות הללו– עיצוביים וטכנולוגיים, וזאת בין השאר בתמיכת הג'וינט.  תוצרי הסטודנטים הוצגו בכנס".


בתמונה: מימין פרופ' אשר טישלר נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל, פרופ' יוסי טמיר מנכ"ל הג'וינט ישראל,
פרופ' כרמלה יעקובי וולק דיקאן בית הספר לעיצוב במכללה
צילם עידן גרוס

 

 נועה שבתאי ויצר,  דוברת המסלול האקדמי המכללה למינהל

6 בדצמבר 2015