מכתב ממנכ"ל העירייה להורי התלמידים בבי"ס נגבה

מכתב ממנכ"ל העירייה להורי התלמידים בבי"ס נגבה

נוכח האירועים האחרונים המתרחשים בבית הספר נגבה. בוצעו בדיקות קרינה בבית הספר להלן מכתביו של מנכ"ל  העירייה מר פרנקו  גונן להורים בנדון ותוצאות הבדיקה שבוצעה על ידי מומחים.
למכתב מתאריך  19.2.2014 לחצו כאן  
למכתב מתאריך  25.2.2014  לחצו
כאן 
לתוצאות הבדיקה לחצו
כאן