"דגלים כחולים" בכל חופי ראשון לציון

המשימה הושלמה: "הדגל הכחול" הינו תו איכות סביבתי בינלאומי שכדי לקבלו יש לעמוד בקריטריונים של איכות המים, ניהול סביבתי, בטיחות ושירותים וחינוך ומידע סביבתי * רק שלוש ערים בישראל, כולל ראשון לציון, מחזיקים בדגלים כחולים בכל חופיהן

עכשיו זה רשמי. כל חופי ראשון לציון עומדים בכל הקריטריונים המחמירים של התוכנית הבינלאומית "דגל כחול" המעניקה תו איכות סביבתי לחופי רחצה בארץ ובעולם. ראשון לציון הצטרפה לתוכנית לראשונה לפני שלוש וחצי כאשר אחד מהחופים קיבל את הדגל הכחול. מאז פעל אגף חופים ואגמים, בראשות אלי שוורצברג, להשגת דגלים כחולים בכל החופים.

כדי להצטרף לתוכנית יש לעמוד במספר קריטריונים כמו איכות סביבתית- על החוף לעמוד בדרישות לאיכות מי הרחצה הן בפרמטרים כימיים והן בפרמטרים פיסיקליים. כמו כן, על החוף לעמוד בדרישות תדירות דיגום המים, לפחות חמישה דיגומים לעונה. ניהול סביבתי- על החוף לעמוד בתנאי איסוף אשפה, מחזור אשפה, אכיפת איסור כניסת רכבים לחוף, איסור לינה שאינה מותרת בחוף, בקרה ואכיפה של כניסת בעלי חיים לחוף. בטיחות ושירותים- תחזוקה שוטפת ונאותה של מתקני החוף, מספר מצילים ואביזרי הצלה נאותים, תכנית פעולה מוכנה למקרה של זיהום חמור, נגישות לנכים, מי שתיה זמינים ונקיים. ולבסוף, חינוך סביבתי ומידע-  פרסומי מידע על המערכות האקולוגיות בחוף, השירותים הניתנים בחוף וכללי התנהגות. כמו כן פעילויות חינוכיות סביבתיות. כל חוף נבחן על ידי ועדה לאומית שהמלצותיה מועברות לוועדה בינלאומית במטה הקרן בקופנהגן, המוסמכת להעניק לחוף או למרינה את הדגל הכחול שהינו למעשה תו איכות סביבתי.

ראש העירייה, דב צור: "העובדה שיותר מתרחצים מגיעים לחופי הים של ראשון לציון, מצביעה על כך שחופי העיר אטרקטיביים, נקיים ונגישים יותר. הנפת דגלים כחולים בחופי העיר מעוררת מודעות סביבתית בקרב המתרחצים ותורמת לחינוך בר קיימא".

מחזיק תיק חופים ואגמים, חבר המועצה עידן מזרחי, מוסיף: "אני שמח לקדם פרויקט המביא תפיסה מחודשת אודות תפקודי הסביבה הטבעית ועל האפשרויות שלנו לפעול לפי עקרונות הקיימות, זאת מתוך הבנה שאנחנו חלק ממערכת אקולוגית שיש לטפח ולשמר, כחלק מחשיבות השמירה על הסביבה המתקיימת כל הזמן ביחסי גומלין איתנו. כמו כן, אני רואה בפרויקט זה הזדמנות למפגשי קהילה שיש בהן תרומה לעיר ולתושביה מה שמוסיף לערכה של העיר בעיצוב ומיצוב אופייה הייחודי של העיר".

יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

30 בינואר 2017