החל מהשנה: העירייה תעניק תואר אזרח כבוד

טקס הענקת הפרס

עיריית ראשון לציון הסדירה את הנוהל לבחירת "אזרח כבוד" * התואר יוענק לאזרח שתרם תרומה ניכרת לפיתוחה וקידומה של העיר או תרם תרומה ניכרת לביטחון וכלכלת ישראל * גם אזרח שאינו תושב העיר יוכל לקבל את התואר * אזרח כבוד יוכל להשמיע דבריו במועצת העיר

נוהל בחירת "אזרח כבוד" הוסדר השבוע בעיריית ראשון לציון והחל מהשנה, חברי מועצה וראש העירייה יכולים להגיש הצעות למועצת העיר.

תואר  "אזרח כבוד" מהווה ציון והכרת תודה והערכה של הקהילה בראשון לציון למפעל חיים של מקבל התואר. התואר יוענק לתושב העיר שעמד באחד מהקריטריונים הבאים:

אדם אשר הגדיל לעשות למען האנושות, ו/או  העם היהודי ו/או  מדינת ישראל, אדם אשר תרם  תרומה ניכרת לביטחונה ולכלכלתה של מדינת ישראל , ו/או תחום אחר בעל חשיבות מכרעת למדינה, או אדם אשר תרם תרומה ניכרת וייחודית לפיתוחה וקידומה של העיר ראשון לציון. עוד הוחלט כי גם אזרח שאינו תושב העיר יוכל לקבל את התואר ובלבד שענה על שניים מהקריטריונים. כאמור רק חברי מועצה וראש העירייה יכולים להגיש בקשות למתן תואר "אזרח כבוד". ההצעות למועמדים לתואר יוגשו בכתב לראש העירייה ויפורט בהן שם המועמד, תוארו, מעמדו, הקשר של המועמד לראשון לציון/ישראל והנימוקים להצעה. יוענקו עד שני תארים בשנה אחת.

ראש העירייה יביא את ההצעה למועצת העיר לאישור, ובמידה והמועצה תאשר ברוב של שלושה רבעים לפחות, יודיע ראש העירייה למועמד על ההחלטה ויזמינו להיות נוכח בטקס הענקת התואר. התואר יוענק בישיבת מועצה מיוחדת שלא מן המניין ובמעמד נכבדי העיר, אנשים הקשורים לתחום של מקבל התואר וכמובן בני משפחתו. לאזרח הכבוד הנבחר, תימסר תעודת קלף שבה תפורט עילת הענקת התואר, כמו כן יוענק לו שי ייחודי.

לבעל "אזרח כבוד של העיר ראשון לציון" יוענקו זכויות שונות כמו אפשרות לפנות אל מועצת העיר במסר כתוב או בעל פה בכל נושא שלדעתו מן הדין להפנות אליו את תשומת לב המועצה. את המסק יקרא ראש העירייה בפתיחת ישיבה המועצה הקרובה. בנוסף אזרח הכבוד יוזמן לכל אירוע חגיגי משמעותי  שייערך על ידי העירייה ולבסוף העירייה תמנה עובד מטעמה שיהיה אחראי  לקשר עם אזרחי הכבוד של העיר ראשון לציון.

תואר אזרח כבוד יצטרף לתואר יקיר העיר שהקריטריונים לקבלת התואר הם תושב/ת ראשון לציון במשך 20 שנה לפחות, גיל 60 ומעלה ושעיקר פעילותו/ה הציבורית נעשתה בראשון לציון, למען העירייה ולמען הקהילה. נזכיר כי אחד משישה יקירי העיר שנבחרו בשנה האחרונה היה ספי ריבלין ז"ל, שנפטר באותה שנה. ריבלין היה חבר מועצת העיר ובין היתר פעל רבות למען התרבות בעיר. תואר נוסף שהעירייה מעניק הוא אות "נחשונית" לזכרה של ראשת העיר הראשונה חנה לוין. התואר מוענק לנשים, תושבות העיר, הפועלות ללא לאות לטובת כלל הציבור.

 

בתמונה: ספי ריבלין מקבל את אות יקיר העיר

צלם: עידן גרוס

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

 

16 בנובמבר 2014