תכנית להתחדשות רמת אליהו

לוגו  התחדשות

התכנית להתחדשות רמת אליהו מיועדת לאפשר פתרונות דיור איכותיים עבור תושבי השכונה הנוכחיים והעתידיים במסגרת מהלך מרוכז של התחדשות כלל מרקם השכונה באמצעות פינוי בינוי. מהלך זה מקודם לאור הערכות העיר לתוספת יחידות דיור משמעותית, כחלק מהובלת פיתוח בצפון ראשון לציון. התכנית גובשה ע"י מינהל ההנדסה וצוות מקצועי מטעמו. לקראת מפגש שיתוף הציבור הוכן שאלון מקוון למילוי באינטרנט בשלוש שפות, עברית, אמהרית ורוסית. לרווחת התושבים ניתן לקבל סיוע במילוי השאלון במקומות הבאים:  מינהלת פינוי בינוי, מתנ"ס, מרכז קליטה לאוכלוסייה האתיופית  ולשכת הרווחה מערב .
השאלון נועד ליידע את תושבי רמת אליהו בדבר הכנת התכנית להתחדשות רמת אליהו ולאפשר השתתפות במפגש שיתוף הציבור שיתקיים במהלך מרץ בשכונה. במהלך המפגש שיכלול תערוכה על מרכיבי התכנית להתחדשות השכונה, יוכלו התושבים לקבל פרטים, להתרשם ולהתייחס לפרוייקט. 

לשאלון המקוון בשפה העברית

לשאלון המקוון בשפה הרוסית

לשאלון המקוון בשפה האמהרית

פורסם: 12.2.2017