גני ילדים דו קומתיים

תמונת מבנה בבניה של גנים דו קומתיים

הצורך בהקמת גני ילדים לעומת המחסור בשטחים חומים לבנייה ציבורית, מוביל לבניית שני קומפלקסים מתקדמים הכוללים מבנים דו קומתיים ובהם גני ילדים ומעונות יום המוקמים בקרית הלאום ובבית ספר רביבים * גנים דומים נוספים מתוכננים גם בשכונות האירוס והרקפות כחלק מהניסיון למקסם את אופן ניצול עתודות הקרקע, החלה החברה הכלכלית להוציא לפועל תכניות לבניית מתחמי גני ילדים באופן שבו יכיל כל קומפלקס שתי קומות שיכילו גני ילדים ומעונות יום.
חשוב לציין שמגמת התכנון והבנייה משתנה לאור הצורך הגדל בהקמת גני ילדים מול מיעוט שטחים חומים לבניה ציבורית, ולכן חשוב לחסוך בשטח ולבנות בקומות. כמובן שכל הצרכים של בניה בקומות נלקחות בחשבון החל ממעלית, מרפסות וכמובן תחום הבטיחות.
בשלב זה מובילה החברה, בראשות ניצן פלג, הקמת שני מתחמי גני ילדים דו קומתיים - בבית ספר רביבים ובקרית הלאום. כל קומפלקס מכיל שלושה מעונות יום ושני גני ילדים. שטח המבנה 800 מ"ר בעלות כוללת של 7.5 מיליון שקלים.
את שני הגנים תכנן אדריכל אודי קרמסקי, בשיתוף פעולה מלא עם החברה העירונית אשר תפעיל את המעונות ועם גורמי העירייה אשר יתפעלו את הגנים.
גנים דו קומיים נוספים מתוכננים גם להיבנות בשכונת החדשות - האירוס והרקפות.
יו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית, יוסי שניר: "אנו מתאימים את התוכניות במטרה להגיע לאיזון המיטבי בין עתודות הקרקע לבין גידול האוכלוסייה והצרכים למען דור העתיד. המבנים המתקדמים המוקמים יעניקו לילדים ולצוותים החינוכיים את התנאים הטובים ביותר לפעילות."

כתב: אמיר מרום, דוברות
בתאריך: 17.4.16