ל ח ג ו ג ו ס ט!!!

באנר למודעת לחגוגוסט

ביום שישי הקרוב, ממש מתחת לבית, בשיכון המזרח, רח' שדרות יעקב 50. הכניסה חופשית, מחכים לכם.