הנכם מוזמנים להיפגש עם ראש העירייה

תמונת הפרסום של לשכה פתוחה

 יום ה' 10.9.2015 כ"ו באלול החל מהשעה 19:00 עד 21:30