לשכה פתוחה ואתם מוזמנים

הפרסום של לשכה פתוחה

יום א', 2.8.2015 החל מהשעה 18:00 ועד 20:30 הנכם מוזמנים
להיפגש עם ראש העירייה דב צורשימו לב, מספרי הטלפון ליצירת קשר הינם 
אורה לוי:  03-9547243  , אתי גבעתי  03-9547242 
(ולא כפי שצוין במודעה)