מדי מים אלקטרוניים מסוג "אוקטב"

 

לאחרונה, התקבלו במשרדי מניב פניות של תושבים בהן נשאלנו  האם חברת מניב ראשון בע"מ, מתקינה מדי מים   שעלולים לגרום  לחילול שבת ומועדי ישראל.

 למען הסר ספק, הרינו להבהיר:

מניב  ראשון בע"מ, מתקינה  מדי מים אלקטרוניים מסוג "אוקטב", המאושרים ע"י מכון "צומת" לשימוש בשבת ובמועדי ישראל.

מדי המים מסוג  "אוקטב", מותקנים רק כמדים ראשיים ובעיקר באזורי מסחר ותעשייה, גינון עירוני ומוסדות.

מניב אינה מתקינה מדי מים אלקטרוניים לצרכנים פרטיים (מדים משויכים).

לכל המעוניין, אישור של מכון "צומת" לשימוש במדי המים האמורים בשבת ובמועדי ישראל, נמצא במשרדי מניב.

בנוסף, לגבי מדי המים מסוג  "דיאלוג G3"  (קר"מ – קריאה מרחוק), לגביו נמסרה הודעה אישית לכל צרכן בדבר התקנו,  ברצוני להבהיר כי למדי המים הנ"ל יש את האישורים הבאים לשימוש בשבתות ומועדי ישראל: אישור "מכון צומת", אישור "מכון מדעי טכנולוגי להלכה – הרב הלפרין", ואישור של הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

את האישורים הנ"ל ניתן לראות במשרדי מניב.