מחדשים תווים- נמנעים מקנסות

תמונה של מכונית

 למרות שתוקפם של עשרות אלפי תווי חניה פג בסוף שנת 2013, רק כ-20% מהתושבים שאמורים לחדש את תווי החנייה, עשו זאת * בחברה לביטחון מגבירים את חלוקת תווי החנייה ובמקביל תחל בשבוע הקרוב לחלק התראות לבעלי הרכבים * מנכ"ל החברה לבטחון, מוטי נחמני: "אני קורא לתושבים להקדים ולהסדיר את תווי החנייה ובכך להימנע מקנסות מיותרים"

עשרות אלפי תושבים בעיר טרם חידשו את תו החנייה ברשותם שהונפקו לפני למעלה מארבע שנים, וזאת למרות פעילות הסברתית נרחבת בעיר של החברה לבטחון, הקוראת לציבור להקדים ולחדש את התו ובכך להימנע מעומס שצפוי להאריך את משך זמן ארוך לחידוש התו וכן להימנע מהתראות ואף קנסות. נכון לעכשיו, רק כעשרת אלפים תושבים חידשו את התו מתוך הערכה של כ-50 אלף תושבים. בחברה לבטחון יודעים, מניסיון העבר, כי חלק ניכר מהתושבים נזכר ברגע האחרון לחדש את תווי החנייה, מה שיוצר עומס בבקשות ובכך בהנפקת התווים. בנוסף, כבר בשבוע הקרוב יחולקו התראות לבעלי הרכבים שלא הסדירו את תוקף התו ולאחר מכן כבר ירשמו קנסות לרכבים חונים. בכל מקרה, אם תושב כבר החל בתהליך החידוש, אזי ההתראה מבוטלת. מנכ"ל החברה לבטחון, מוטי נחמני, הוסיף ואמר: "החברה לביטחון נערכה על מנת להעניק שירות מהיר במספר מסלולים שונים לחידוש התווים. אני קורא לתושבים להקדים ולהסדיר את תווי החנייה ובכך להימנע מקנסות מיותרים. לצורך כך נערכנו ".

לרשות התושבים קיימות שלוש דרכים לחידוש תו החנייה. הדרך הראשונה: חידוש באמצעות פורטל האינטרנט שנמצא באתר האינטרנט של החברה לביטחון ולסדר ציבורי - בכתובת www.bitachon-rlz.co.il. במסגרת מילוי הפרטים יש לסרוק את המסמכים הנדרשים לקבלת תו חנייה לפורטל האינטרנט. הדרך השנייה: חידוש תו החנייה באמצעות מסירת המסמכים באחת מעמדות האל-תור הפרוסות ברחבי העיר (פירוט המקומות ושעות הפעילות בתחתית ההודעה). הדרך השלישית והאחרונה- באמצעות שליחת הבקשה וצירוף מלוא המסמכים הנדרשים להנפקת תו החנייה וצירוף עלות הנפקת התו, למשרדי החברה לביטחון ולסדר ציבורי – בכתובת ז'בוטינסקי 61 ראשון לציון. יש לציין שקבלת התווים לביתכם תיעשה אך ורק באמצעות הדואר.

תו החנייה ישלח לביתו של מבקש התו תוך מספר ימים ספורים, עשרה לכל היותר. נדגיש עם זאת, כי כבר לאחר שלושה ימים, בקשתכם נרשמת בחברה לביטחון ובמסופוני פקחי החברה הנמצאים בשטח. הנפקת תווי החנייה תיעשה בכפוף לקריטריונים שנקבעו מראש על ידי עיריית ראשון לציון ומטרתם להעניק לתושבי העיר חנייה בחינם במדרכות כחול לבן ובקרבת מקום מגוריכם.

על פי הקריטריונים, על המבקש להיות תושב העיר, שבבעלותו או שבהחזקתו הבלעדית כלי רכב פרטי או מסחרי שמשקלו הכולל הינו עד 4 טון. כמו כן יש להגיש מסמכים מאמתים כמו עותק מצולם של תעודת הזהות בצירוף הספח, שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית בראשון לציון. וכן עותק מצולם של רישיון רכב תקף על שם המבקש.

 מחזיקים ברכב מהעבודה? קיבלתם רכב חלופי מהמוסך?

הנה מסמכים נוספים שעליכם להציג: אם מבקש התו הוא בעל רכב ממקום העבודה- עליו לצרף גם את המסמכים הבאים:  אישור מרואה חשבון או מחשב החברה או מקצין הרכב של החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי, וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב או שמנוכה שווי מס.

אם המבקש מחזיק ברכב שכור מחברת השכרה לתקופה העולה על חודש ימיםיש להציג חוזה שכירות על שם המבקש מחברת ההשכרה.

אם מבקש התו קיבל רכב חלופי מהמוסך, יש להציג אישור חתום על ידי מנהל המוסך המציין כי ניתן לו רכב חלופי במקום הרכב הקבוע של המבקש.

אם בנו או בתו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוייש להגיש תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית משפט,  שבו מצהיר בעל הרכב שהעמיד את רכבו לשימושו הבלעדי של בנו או בתו.

אם אביו או אימו או אפוטרופסו החוקי של בעל רכב קטין הרשום במשרד הרישוי- יש להגיש תצהיר משפטי מאושר בידי עורך דין או רשם בית משפט,  שבו מצהיר ההורה או האפוטרופוס החוקי של הקטין הרשום כבעל הרכב, שהרכב משמש אותו באופן בלעדי.

אם מבקשי התו הינם תושבים בגיל הזהב בני 70 ומעלה- יש להגיש עותק מצולם של רישיון נהיגה בתוקף (תו גיל הזהב יונפק אך ורק לכלי רכב אחד השייך לתושב הזכאי לו).

בכל מקרה, אם מכרתם את רכבכם, או שיניתם את מקום מגוריכם, יש להחזיר את תו החנייה הקודם.

במקביל לפרויקט חידוש תווי החנייה, החברה לביטחון ערכה פריסה חדשה של אזורי החנייה המיועדים לחניית דיירים באזור מגוריהם. פריסה זו נועה להקל על התושבים ולהגמיש את אפשרויות החנייה בסמיכות למקום מגוריכם. במסגרת זו חלק מהרחובות ששויכו בעבר לאזור 8 (חנייה לדיירים ברחוב אחד מוגדר), אוחדו עם אזורי חנייה שבהם ניתן להחנות במספר רחובות הסמוכים לאותו רחוב. דיירים שברשותם תו חנייה שתקף לשנת 2014 ואילך, ואזור החנייה שלהם שונה מאזור 8 לאזור חנייה אחר, ישלח אליהם תו חנייה חדש, ללא עלות וללא צורך בפנייה אלינו. אזורי החנייה החדשים מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:www.rlz-bitachon.co.il

 להלן עמדות האל-תור הפרוסות ברחבי העיר

חידוש תו החנייה באמצעות מסירת המסמכים באחת מעמדות האל-תור הפרוסות ברחבי העיר (חובה להצטייד מראש בהעתקי המסמכים הנדרשים לצורך הנפקת תו חנייה ובכסף מדויק – שכן באותם המקומות פרט למעטפות, לא יהיו מכונות צילום ולא תהיה פריטה של כסף) :

מרכז קהילתי קריית גנים – רח' אושה 18 בימים א-ה בין השעות 7:30-22:00 וביום ו' בין השעות 7:30-16:00; מתנ"ס נווה אליהו – רח' אבא סילבר הלל 2 בימים א-ה בין השעות 09:00-20:00, וביום ו 8:00-12:00; מרכז קהילתי נווה חוף – חיל צנחנים 5 בימים א-ה בין השעות 11:00-19:00; מתנ"ס שיכון המזרח – רח' שדרות יעקב 50 א-ה בין השעות 09:00-18:00 ובימי שישי 08:00-12:00; החברה העירונית ראשון לציון לביטחון ולסדר ציבורי – רח' ז'בוטינסקי 61 בימים א,ג,ד,ה בין השעות 08:00-18:00 וביום ב' בין השעות 08:00-18:30; עיריית ראשון לציון – רח' הכרמל 20 בימים א-ה בין השעות 07:30-18:00.

יש להצטייד מראש בהעתקי המסמכים הנדרשים לצורך הנפקת תו חנייה ובכסף מדויק. הבקשות יאספו בתדירות יום יומית על ידי נציגי החברה לביטחון וזאת על מנת שהתווים יונפקו בהקדם האפשרי.

 

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

 

7 בינואר 2014