תחרות אדריכלים למתחם הציבורי הראשי בשכונת נרקיסים

מפת המתחם

שכונת נרקיסים היא אחת מארבע שכונות שיקומו בשטח מחנה צריפין המתפנה והראשונה שמקבלת תוקף. השכונה תכלול כ-4,000 יחידות דיור וכן 29 אלף מ"ר מסחר ו- 56 אלף מ"ר תעסוקה. השדרה הראשית של השכונה תהיה המשכה הישיר של שדרות ירושלים ממרכז העיר ותכלול קטע מהקו החום של הרכבת הקלה.

תכנית המתאר הנמצאת בימים אלו לפני מתן תוקף, קבעה את השדרה הראשית העירונית מהכניסה החדשה המזרחית לעיר, דרך מרכז העיר ההיסטורית בואכה מערבה ועד לים,  במטרה ליצור רצף עירוני שוקק חיים ותוסס. בהתאם להנחיות תכנית המתאר, השדרה העירונית תתוכנן כרחוב עירוני ראשי, המשרת  שכונות מגורים, מתחמי תעסוקה, מוסדות ציבור עירוניים וכלל עירוניים וכן  תהווה מוקד משיכה להולכי רגל ורוכבי אופניים לקניות, לבילוי ופעילויות עירוניות נוספות, כחלק ממכלול המרחב הציבורי.  כיוון שבכניסה לשכונת נרקיסים , היושבת על השדרה העירונית הראשית, מתוכנן מתחם ציבורי גדול ,החליטה העירייה בשיתוף עם עמותת האדריכלים לקיים תחרות פומבית לתכנון אדריכלי למתחם כולו.

השטח לבנייני ציבור הנ"ל ממוקם על השדרה העירונית ויהווה חלק משער הכניסה החדש המזרחי של העיר. מטרת התחרות האמורה: הכנתה של תכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי למתחם בגודל של כ 70 דונם בכניסה הראשית המזרחית החדשה לעיר ראשון לציון, במקומו של מחנה צריפין המתפנה. המתחם יכלול: קריית חינוך, מבני ציבור קהילתיים ומבנים מסחריים.

העירייה מכריזה בזאת על תחרות פומבית לתכנון - בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי לשב"צ המרכזי בכניסה לשכונת נרקיסים (מחנה צריפין לשעבר) בראשון לציון, בין אדריכלים הרשומים ורשויים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ומזמינים אותם להגיש הצעותיהם:

חבר השופטים: 
אדר' גבי שוורץ – יו"ר.
מר דב צור – ראש העיר  - שופט
מר פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה - שופט
אדר' אלי יהלום – מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה – שופט
גב' שוש נחום – ראש מינהל החינוך- שופטת
אדר' פרלה קאופמן - שופטת
אדר' סינאן עבדל קדר - שופט
אדר' אריה גונן – מזכיר חבר השופטים

פרסים:
פרס ראשון 60000 ₪,
פרס שני 40000 ₪,
פרס שלישי 20000 ₪
ושני ציוני לשבח בסך 10000 ₪ כ"א
סך הכול הוקצב לפרסים 140000 בתוספת מע"מ.

ביום ד' בתאריך 23.12.2015 בשעה 11:00 יתקיים מפגש בבניין העירייה ובאתר ההתחרות.
המפגש יערך בכניסה לבניין העירייה ברח' הכרמל 20 ראשל"צ.
המועד האחרון למסירת ההצעות הוא  22.3.2016 עד השעה 16:00

ניתן לעיין בחומר התחרות  ולרכוש את תנאי התחרות בבית האדריכל ביפו, רחוב מגדלור 15 יפו,
טלפון 5188234 

 9 בדצמבר 2015