מערכת ניהול חדשה הוטעמה במוקד העירוני

מערכת ניהול חדשה הוטעמה במוקד העירוני

המערכת החדשה תשפר את יכולת המעקב, הבקרה והשליטה ובכך תאפשר יעילות וצמצום זמני הטיפול בפניות *

מנכ"ל העירייה: "המערכת החדשה מהווה נדבך משמעותי בהנגשת השירות לתושבי העיר"

 שיפור ונגישות השירות בעיריית ראשון לציון נמשכת בהתאם למדיניות ראש העירייה, דב צור. בחודש האחרון הוטמעה במוקד העירוני בראשות ניצה אבירם, מערכת ניהול חדשה בשם "עוצמה 10" שתפקידה לייעל ולשפר את הטיפול בפניות המגיעות למוקד העירוני.

המערכת החדשה מאפשרת לתושבים לבצע פנייה אל המוקד העירוני באמצעות אתר האינטרנט העירוני ומכשירי הסלולרי, הפנייה שנכנסת למערכת מועברת ישירות לעובדי העירייה המטפלים בפנייה בשטח ומדווחים ומתעדים בזמן אמת על אופן הטיפול בפנייה. המערכת מספקת למנהלי העירייה תמונת מצב עירונית מקיפה, הכוללת חתכים ותצוגות שונות לצרכי מדידה ועמידה במדדי ביצוע מוגדרים. בעת הצורך, מבצעת המערכת מעבר יעיל ממצב שגרה לחירום דבר המאפשר לעירייה רציפות תפקודית בהפעלת מוקדי החירום.

הכלים במערכת החדשה מאפשרים למעשה טיפול מהיר ויעיל יותר בפניות למוקד וכן עדכון התושבים בדבר צפי הטיפול בפנייה ועדכון התהליך.

עיריית ראשון לציון היא הרשות הראשונה בישראל העושה שימוש בתוכנה זו שעד עתה יושמה בעיקר לניהול לוגיסטי. התוכנה החדשה אופיינה על ידי מנהל המערכות  של המוקד, איציק אשכנזי, בהתאם לדרישות והצרכים של העירייה, כך שתתאים לניהול העירוני. המערכת החדשה מהווה הרחבה של מערכת מוקד האבטחה שהוטמעה במוקד לפני כשנתיים. בשבועות האחרונים התקיימו הדרכות על המערכת לכ-260 עובדי עירייה, ביניהם מנהלי מחלקות, מוקדנים, רכזי פניות ציבור, עובדי שירות לתושב ועוד. כמו כן, במסגרת היכולות החדשות של המערכת בשידור וניהול משימות למכשירי הטלפון הניידים של אנשי השטח, הועברו הדרכות גם לכ-300 עובדי עירייה נוספים, ביניהם עובדי שיפור פני העיר, עובדי תברואה, פקחים ועוד. מנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, אמר: "המערכת החדשה מהווה נדבך משמעותי בהנגשת השירות לתושבי העיר בשני ממדים: האחד, יכולת לקבל פנייה מתושב באמצעות צילום מפגע מטלפון נייד והעברתו עם התמונה למוקד וישירות אל עובדי השטח , מצב המאפשר דיוק רב יותר בציון המפגע והטיפול בו. השני, צמצום משמעותי בזמני תקן לטיפול בפניות תושבים, באמצעות העברת הפנייה במסרון לגורם המבצע וסגירת הפנייה באמצעות צילום המפגע לפני ואחרי הביצוע. הטמעת המערכת החדשה בעירייה הייתה מהירה וחלקה, ממצא המורה על יעילותה וזמינותה לכל משתמש. כמו כן, הדו"חות שהמערכת מפיקה מאפשרים לכל דרגי הניהול יכולת בקרה ושליטה בתחומי התוכן שלהם."
מנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי, מוטי נחמני, הוסיף: "למערכת יכולות רחבות בתחומי השליטה, המותאמת להתממשקות לתחומי ניהול ושליטה. התוכנה מנהלת את תחומי המוקד העירוני בממד הרחב ומקשרת את המוקד עם מערך המצלמות ובעתיד תנהל את העיר החכמה. אין ספק שזו קפיצה טכנולוגית משמעותית לעיר אשר שואפת להיות עיר חכמה עם רחובות בטוחים."

 צילום עיריית ראשון לציון

 כתביניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

10 באוגוסט 2014