על רקע המחסור במגנזיום במי השתייה

על רקע המחסור במגנזיום במי השתייה: עיריית ראשון לציון מבקשת להגביר הפקת מים טבעיים מקידוחים. על רקע הפרסומים בדבר מחסור במגנזיום במי השתייה, האובד במהלך ההתפלה, דורשת עיריית ראשון לציון מרשות המים לאפשר לה להגביר הפקה עצמית של מים טבעיים מקידוחים עד אשר הסוגיה תיפתר. במכתב שכתב ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, למנהל רשות המים, אלכס קושניר, כותב צור כי "בימים האחרונים אנו למדים כי מיזם ההתפלה, אשר מהווה את פרויקט הדגל של משק המים בישראל, מביא למחסור מסוכן במגנזיום במי השתייה ובפירות הירקות שאנו צורכים".
צור מוסיף, "כידוע לך, אנו בראשון לציון, באמצעות תאגיד המים "מניב ראשון", מפיקים באופן עצמי כ-10,000 קוב מים טבעיים מ- 16  קידוחים ברחבי העיר.  מים אלה, בהיותם מים טבעיים,  מכילים מגנזיום ועומדים בהצטיינות בכל הדגימות והבדיקות. בדרך זו אנו מספקים כמחצית מתצרוכת המים העירונית, כאשר המחצית השנייה מסופקת על ידי חברת מקורות".
צור מציין כי על רקע הנתונים החדשים, הגיעה העת לאפשר לראשון לציון ולרשויות נוספות להפיק מים טבעיים מקידוחים ככל האפשר ולהימנע משימוש במים מותפלים עד אשר המצב יתוקן, "אבקשך לאפשר לתאגיד המים מניב ראשון בע"מ, לחזור ולהפיק את הכמות עליה סוכם בעבר, (14,850,000 קוב בשנה), ובכך לצמצם את השימוש במים מותפלים בראשון לציון לטובת תושבי העיר וזאת לכל הפחות עד אשר יטופל הנושא ברמה הלאומית".
מנכ"לית תאגיד המים מני"ב, סאלי לוי, מוסיפה: "המים המסופקים לתושבי העיר ראשון לציון מגיעים משני מקורות מים עיקריים ונמהלים ברשת המים: מחצית מהמים המסופקים הם מים טבעיים מקידוחי מניב ברחבי העיר והמחצית השנייה הינה מים המסופקים על ידי חברת מקורות ונמהלים ברשת המים.
בבדיקה שערכנו נמצא כי בהיעדר הפקה מקידוחי מניב, ריכוז המגנזיום במי רשת המים עמדה על 1-3.5 מ"ג/ליטר, בעוד המים הטבעיים שמקורם בקידוחים מכילים מגנזיום בריכוזים של 15-30 מ"ג/ליטר – ריכוז גבוה משמעותית ביחס למים המותפלים.
מניב מפעילה 16 בארות (קידוחים) ברחבי העיר. אין ספק כי המים הטבעיים, המופקים על ידי מניב מהקידוחים , הינם מים איכותיים ביותר ואף טעימים מאד. חשוב לציין כי ההפקה נעשית באופן מבוקר ומי הקידוחים, כמו גם המים ברשת העירונים, מנוטרים באופן שגרתי ואיכותם נבדקת כל העת. כנראה שאין עדיין תחליף לטבע."

כתב: אמיר מרום, דוברות
תאריך 17.4.16