בואו להציע מיזמים סביבתיים חדשניים

הסביבה קרובה ללבכם? 
עיריית ראשון לציון בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינים אתכם קבוצות תושבים להציע מיזמים סביבתיים חדשניים הקרובים ללבכם.
בחירת המיזמים תתבצע ע"י ועדה מקצועית אשר תבחר בחמשת ההצעות הזוכות שיצאו לפועל בשנת 2019.
הגשת הצעות מתבצעת באמצעות טופס הצעה שעל הקבוצה למלא באתר, עד לתאריך 29/11/18

לקול קורא ולפרטים מלאים

לטופס הגשת הצעות  

לפרטים ושאלות , ניתן לפנות למיה שפירא מנהלת תחום החינוך הסביבתי 03-9547782, 054-6728113,
מייל
mayash@rishonlezion.muni.il