כל מוסדות החינוך בעיר מוגנו מפני קרינה

עיריית ראשון לציון הזמינה חברה חיצונית לייעוץ וביצוע סקר בכל אותם בתי ספר  בהם נתגלו רמות קרינה חריגות * בהשקעה של למעלה ממיליון וחצי שקלים מתקציב העירייה טופלו במידי כל הליקויים

עיריית ראשון לציון השלימה מיגון מפני קרינה בכל מוסדות החינוך בעיר. לפני כשנה נערך סקר קרינה בכל מוסדות החינוך בעיר. מהסקר עלה כי ב-61 מוסדות חינוך התגלו מספר נקודות שבהן נרשמה חריגה מרמות קרינה המומלצות על ידי משרד הגנת הסביבה. בעקבות כך, שכרה העירייה חברה לייעוץ וביצוע סקר בכל אותם בתי ספר בהם נתגלו רמות קרינה חריגות, שתפקידה לקבוע את הפתרון ההולם ואופן הטיפול בכל מקרה חריגה . החברה גיבשה פתרונות לכל בית ספר על פי צרכיו. כמו כן מיד עם קבלת התוצאות, קיבלו מנהלות בתי הספר הנחיות לטיפול מידי לטיפול במפגעים שאותרו כמו סגירת כיתות, הוצאת פינות ישיבה וספסלים הסמוכים למקור חשמל ועוד.

בהמשך הוכנה תוכנית עבודה מסודרת על פי סדר עדיפות וקדימות לטיפול בליקויים הקיימים, בין היתר הוצב ריהוט סביב מקורות חשמל, מוגנו רצפות וקירות על ידי ציפוי בחומר פירומגנטי וכן השלמה של קירות גבס ורצפות פרקט בחלק מהמקרים וכן שונו והורחקו פינות ישיבה. כמו כן הודבקו מדבקות אזהרה על כל ארונות חשמל ומוקדי קרינה. לפרויקט המיגון, שעלותו נאמדת בלמעלה ממיליון וחצי שקלים, שותפים מינהלי החינוך, שפ"ע ואיכות הסביבה בעירייה, בהובלת מנכ"ל העירייה, פרנקו גונן.

עיריית ראשון לציון פועלת על פי עיקרון הזהירות המונעת ועל פי הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה.  בדיקה של קרינה ממקורות חשמל מבוצעת בהתאם להנחיות, פעם בחמש שנים, אלא אם חלו שינויים במערכת אספקת החשמל, כגון תוספת של מתקנים כמו מזגנים וכו'. באשר לקרינה ממתקנים סלולאריים, למרות שאין הנחייה מפורשת הקובעת את פרקי הזמן לביצוע הבדיקה, העירייה עורכת את הבדיקות יחד עם הבדיקות לקרינה ממקורות חשמל, ובמקרים בהם עולה צורך נקודתי בבדיקה.

באשר לקרינה מאינטרנט אלחוטי,  פריסת רשת אינטרנט אלחוטית בכלל מוסדות החינוך בעיר מבוצעת על פי דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. ההתקנות החדשות כוללת רשת אלחוטית בתצורה מנוהלת, כך שמתאפשרת הפחתה של שידורי האנטנות בזמן שאין שימוש פדגוגי ובאופן אוטומטי ללא צורך בהתערבות. סיום כל התקנה חדשה מלווה בביקורת של חברה חיצונית לעמידה בתקן הקרינה המותר בתחום זה.

ראש העירייה, דב צור, הוסיף: "אנו רואים בבריאות כלל תושבי העיר ובפרט ילדי העיר, ערך עליון ולא נתפשר כדי לשמור עליו. בהליך מהיר ומקצועי מיפינו את כל הליקויים בבתי הספר והשקענו משאבים רבים על מנת למגן את כל בתי הספר בעיר. אני שמח לבשר להורים ולתלמידים כי השהייה בכל בתי הספר בטוחה ועומדת בכל התקנים הנדרשים, ואף מעבר לכך".

יו"ר ועד ההורים, אבי צרף, סיכם את הנושא: "הבטיחות מפני קרינה הוא אחד הנושאים החשובים והמהותיים על שולחננו. הורים רוצים לדעת שהילדים שלהם בידיים טובות ומוגנים מפני סכנות. הועד העירוני פעל מול העירייה ומול הנהלות בתי הספר בנושא מהשלב הראשוני ועד השלמת פרויקט המיגון ברחבי העיר". יו"ר מועצת ההורים, רוני עקירב, הוסיף: "לאחר קבלת הסקר שביצע משרד החינוך, העירייה שכרה יועץ מקצועי אשר בדק את הליקויים שהתגלו והם טופלו במהרה למען בטחון ילדינו."

 

יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

19 באוקטובר 2015