בקשה למינוי חשב מלווה לעיריית בת ים

ראשי העיר ראשון לציון וחולון  במכתב חריף ומנומק לשר הפנים: מנה בדחיפות חשב מלווה לעיריית בת ים

 ראש העיר ראשון לציון, דב צור, וראש העיר חולון, מוטי ששון, פנו לאחרונה לשר הפנים, אריה דרעי, בקריאה למנות בדחיפות חשב מלווה לעיר בת ים. השניים חתומים על מכתב שנשלח לשר ובו 13 סעיפים ובהם מפורטים הנימוקים לדרישה.

על רקע החלטת שר הפנים הקודם על הרחבת סמכויות הוועדה הבוחנת את איחוד הערים תל אביב ובת ים או חלוקת ההכנסות בין הערים תל אביב, ראשון לציון וחולון עם בת ים, לשקול גם את איחוד בת ים גם עם ראשון לציון וחולון, פנו כאמור שני ראשי הערים הסמוכות זו לזו בבקשה האמורה.

במכתב המפורט שהגיע ללשכת השר נכתב בין היתר:

"הננו מבקשים מכבודו לעצור את הנזקים הנגרמים על-ידי הניהול הכספי הקלוקל של עיריית בת ים המבקשת לגלגל את כישלונותיה על תושבי הערים שאנו מייצגים, ולמנות חשב מלווה לבת ים בדחיפות."

לפני כן, בגוף המכתב, מפרטים ראשי הערים את ההתנהלות המביאה את העיר לגרעון מצטבר (עפ"י הדוחות הכספיים לשנת 2014) בפעילותה השוטפת בסך של 92 מיליון שקלים, אך בפועל גרעון זה אינו מבטא את מלוא התמונה שכן העיר מכרה נכסי מקרקעין בהיקף של 94 מיליון שקלים, מהם העבירה 66 מיליוני שקלים לתקציבה השוטף.

צור וששון מציינים שבת ים מתנהלת תחת גרעונות עמוקים ולהנהלתה הנוכחית אין את היכולת לפעול לאיזונה או אפילו לצמצם את גרעונה.

"עינינו הרואות", כותבי ראשי הערים "ללא אותה הזרמת כספי מכירת מקרקעין לתקציב השוטף היה הגרעון של בת ים מרקיע שחקים וגרעונה המצטבר היה עולה בהרבה על 15 אחוז מתקציבה באופן המחייב מינוי חשב מלווה לבת ים ומיד."

בנימוקיהם המצוינים בפירוט במכתב מצטטים צור וששון את סעיף 142 ב לפקודת העיריות, ואת תתי הסעיפים לפיהם בהתקיים אחד מהם (לא כל שכן כולם) רשאי שר הפנים למנות חשב מלווה לעירייה.

העתקים מהמכתב נשלחו גם לשר האוצר משה כחלון, לממונה על התקציבים באוצר אמיר לוי ולראש עיריית תל אבי ביפו רון חולדאי.

אמיר מרום, דוברות העירייה

1 בפברואר 2016