הודעה לציבור בדבר פינוי לוחות אסבסט

פינוי אסבסט
תושבים הנמצאים בסמיכות למחנה צריפין,החל מיום רביעי ה- 11/11/2015 יתבצעו עבודות פירוק ופינוי לוחות אסבסט צמנט ממבנים נטושים במחנה, סיום ביום חמישי 12/11/2015 .
העבודות יבוצעו תחת פיקוח של מפקח לעבודות אסבסט אשר הוסמך לצורך כך, על ידי הוועדה הטכנית לאבק מזיק, המשותפת למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התמ"ת. תכנית העבודה הוגשה לוועדה הטכנית ואושרה על ידה. מס' אישור העבודה שניתן על ידי הוועדה הטכנית לאבק מזיק הינו  2-1978/2015.
עבודת האסבסט תבוצע בהתאם לנוהלי הוועדה הטכנית, ובזהירות המרבית הנדרשת על מנת למזער ככל הניתן את סיכון החשיפה של ציבור הדיירים סביב אתר העבודה לסיבים של האסבסט.
עם זאת, למען שמירה על בריאותכם, הנכם מתבקשים להימנע משהייה באתר העבודה או בסמיכות לו. נבקשכם בנוסף, לסגור מתחילת כל יום העבודה ועד סופו חלונות, פתחים חיצוניים הפונים לאתר העבודה.
העבודות ייערכו בין השעות 8:00-13:00
אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
לברורים נוספים:
אהרון כדורי– מפקח מוסמך לעבודות אסבסט 050-6662402
הוועדה הטכנית לאבק מזיק 02-6553971