הנהלת העירייה פיטרה עובד שפברק הצעות מחיר

עיריית ראשון לציון מעבירה מסר תקיף לעובדים על התנהלות שיש בה פגם. על פי החשד, במסגרת תפקידו, דיווח העובד על הרצאות שלא התקיימו.  כחלק מהפקת הלקחים הוטמעה בעירייה מערכת מקוונת לקבלת הצעות מחיר שתבטיח שקיפות, תחרותיות, הגינות והזדמנות שווה לכל מתמודד.
במסגרת דו"ח מבקרת העירייה האחרון, החליטה הנהלת עיריית ראשון לציון לפטר עובד שנפל פגם בהתנהלותו בקבלת הצעות מחיר והזמנות עבודה. במסגרת השימוע שנערך לאחרונה, הוטחו בפני העובד טענות שנכתבו בדו"ח. כך למשל נטען שהעובד דיווח על הרצאות שמבדיקת המבקרת, כלל לא התקיימו. כמו כן, התגלו ליקויים בהזמנות עבודה ואף חשד להוצאת תשלומים כפולים. כך נכתב בהחלטה: "ההתנהלות שלך מצביעה על כשל באופן שבו טיפלת בכספי ציבור ולא גילית את הזהירות הבסיסית הנדרשת...נדרשת לגלות אמות מידה זהירות וקפדניות הרבה מעבר לאלו שנקטת בהן".
בשימוע טען העובד כי כל פעולתו נעשתה בתום לב ומתוך רצון טוב לעשייה ענפה בתחום עליו הוא אמון. הנהלת העירייה לא קיבלה את טענותיו והחליטה על הפסקת עבודה מידית. בעירייה החליטו על פרסום המקרה כדי להעביר מסר חד ותקיף לכל עובדי העירייה בכל הקשור להתנהלות תקינה, במיוחד בכל הנוגע לכספי ציבור.
יש לציין כי כחלק מהפקת הלקחים, הוחלט להטמיע בעירייה מערכת לניהול בקשות להצעות מחיר מקוונות. הצעות המחיר יתקבלו בצורה אחידה, כאשר ישנו תיעוד ושמירת היסטוריה מלאה. המערכת תבטיח שקיפות, תחרותיות, הגינות והזדמנות שווה לכל מתמודד.
השבוע כבר החלו הדרכות פרונטליות ופרטניות לעובדים בעירייה. בתקופה הקרובה ימשך ליווי העובדים עם הטמעת המערכת בעבודת העירייה.

כתב: אמיר מרום, דוברות
תאריך: 10.4.16