הרפורמה בתכנון ובנייה נכנסה לתוקף

במסגרת הרפורמה תקבל הוועדה המקומית בראשון לציון מעמד כוועדה עצמאית ובכך יוקנו לה סמכויות נרחבות לאשר תוכניות

שעד כה היו בסמכות הועדה המחוזית * כל עובדי מינהל ההנדסה בעירייה עברו לאחרונה הכשרה בתחומי הרישוי והתכנון

הרפורמה החדשה שנכנסה לתוקף בתחילת אוגוסט נועדה להגדיל את היצע הדיור, אך היא מוכרת יותר כרפורמת הפרגולות בשל האפשרות הנוחה והקלה לקבל היתר מהיר לסגירת מרפסת.

מעתה יוכל הציבור ליהנות מפטור מהיתר לצורך הקמת מחסן,  פרגולה, גגון, סוכך צל, הקמת גדר בין שכנים, התקנת קולטי שמש ודוד מים, הצבת שערי רכב בכניסה לחנייה, מזגן ועוד. בסיום הליך הבנייה יש לדווח לרשות המקומית באמצעות אתר האינטרנט "בונים", וזאת במטרה להקל  על הציבור ולחסוך עמידה בתור. מטרת הרפורמה לשפר, לקצר ולייעל את השירות הניתן לציבור, וכן להנגיש את המידע לציבור.

מהנדס העיר, אלי יהלום, אמר כי כבר לפני שנה קבע שר הפנים, לאחר בדיקה מקיפה, כי הוועדה המקומית ראשון לציון נמצאה ראויה לפעול כוועדה מוסמכת. המשמעות היא כי עם כניסת החוק לתוקף תקבל הוועדה המקומית מעמד כוועדה עצמאית ובכך יוקנו לה סמכויות נרחבות לאשר תוכניות שעד כה היו בסמכות הועדה המחוזית. במסגרת זו עברו לאחרונה כל עובדי מינהל ההנדסה בעיריית ראשון לציון הכשרה בתחומי הרישוי והתכנון.

הרפורמה אושרה בכנסת בחודש מרץ האחרון והיא מתמקדת בשני תחומים עיקריים: רישוי וחלוקה מחדש של סמכויות בין הוועדות השונות האמונות על תכנון ובנייה. מטרותיה העיקריות של הרפורמה הן הקלה על האזרחים על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למדינה למענה ולאישור תכניות.

נזכיר כי בעבר, כדי לקבל היתר לביצוע העבודות הביתיות היה צורך להגיע באופן פיזי אל הרשות המקומית, להגיש את הבקשה ולאחר מכן להמתין לקבלת תשובה – חיובית או שלילית.

במסגרת הרפורמה יינתן פטור גורף לנושאים מסוימים ובתחומים אחרים יהיו כרוכים מעתה בהליך רישוי מקוצר. על מנת להקל על האזרח, הוועדה מחויבת להשיב לפונה תוך 45 יום - ובמידה ולא עשתה כן יוענק לפונה אישור אוטומטי.

לפרטים נוספים, ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון, בחלק העליון בצד שמאל ישנה הפנייה בשם "הרפורמה בתכנון ובנייה" ובה ההנחיות המרחביות החלות על כל העבודות ששר הפנים קבע שניתן לבצעם ללא היתר בניה.

כמו כן באתר משרד הפנים בכתובת: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

יש הסברים ואיורים מה נקבע בתקנות הפטור מהיתר.

 כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

 

10 באוגוסט 2014