שיפור בשכר יעודד גיוס עובדים

שיפור בשכר יעודד גיוס עובדים

על רקע הקושי לגייס מהנדסים, אדריכלים, בודקי היתרים, פקחי בנייה, מידענים ועוד, פנה ראש העירייה, דב צור, לשר האוצר והסביר כי צוואר הבקבוק האמיתי בשוק הנדל"ן מצוי בהיעדר כוח האדם. בעקבות כך, נחתם הסכם קיבוצי שישפר את שכר עובדי הועדות שעומד כיום על כשני שליש מהשכר הממוצע בשוק הפרטי לתפקידים דומים.
בהובלת ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, נחתם לאחרונה הסכם שכר קיבוצי לעובדי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה. על פי ההסכם, כל עובד יהיה זכאי לתוספת של עד 3000 ₪ לשכר והם יזכו לקידום בדרגות. ההסכם יחול, בין השאר, על מהנדסים, אדריכלים, בודקי היתרים, פקחי בנייה, מידענים ועוד.
לפני כשנה פנה ראש עיריית ראשון לציון לשר האוצר, משה כחלון, ואמר לו כי צוואר הבקבוק האמיתי בשוק הנדל"ן מצוי בהיעדר כוח האדם אשר מועסק ברשויות המקומיות וברשויות התכנון. צור ציין כי המכשול העיקרי הוא השכר ברשויות המקומיות אשר עומד על כשני שליש מהשכר הממוצע בשוק הפרטי לתפקידים דומים.
לכך יש להוסיף את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, שהביא עימו שינויים בתהליכי עבודה, הוספת מטלות, עמידה בלוחות זמנים קצרים ולשם כך יש צורך בגיוס כוח אדם מקצועי ואיכותי.
בשנה האחרונה עמלו המרכז לשלטון מקומי וההסתדרות לחתימה על הסכם קיבוצי אשר יאפשר לרשויות להעניק שכר סביר לעובדי ועדות התכנון והבנייה. ההסכם אושר על ידי משרד האוצר.
ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "כוח האדם בוועדות התכנון והבנייה הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בשרשרת האישורים של תכניות בנייה. מי שמבקש לשנות את המפה ולראות אישורים מהירים ויציאה לדרך של פרויקטים חייב לתת מענה לנושא הזה. אני שמח על שיתוף הפעולה של כל הגורמים".

 יניב אוחנה, דוברות
תאריך: 10.7.16