הסלפי הזה הוא אני

 

סטודנטים מ"תכנית מצטייני הנשיא" של המסלול האקדמי המכללה למינהל, קיימו יום עיון ופעילות משותפת עם  45  תלמידים מתיכון ראשונים ע"ש אילן רמון מראשל"צ, והנחו אותם באשר לאופן השימוש הנכון ברשתות החברתיות, ובהשלכות והסכנות הטמונות בכך. במרכז הפעילות שהתקיימה בקמפוס המכללה למינהל, תחת הכותרת, "הסלפי הזה הוא אני",  עמד יום עיון חוויתי על אופני השימוש במדיה החברתית. את שיתוף הפעולה יזמו, ארגנו והובילו הסטודנטים, והוא נפתח במליאת פתיחה חגיגית, ובהמשך היום בחלוקה לקבוצות עבודה שבהן נחשפו התלמידים, בהנחיית הסטודנטים, להיבטים השונים של השימוש ברשתות: המשפטי, הפסיכולוגי, התרבותי ועוד. יום העיון הסתיים בהקמת מיצב משותף שעסק בייצוג של "הסלפי" ומשמעותו,  בהנחיית סטודנטים מבי"ס לעיצוב.

 יוני 2015