שיעור בביטחון

תמונה של נציגי המשלחות מדרום אמריקה

משלחת ראשי ערים, חברי מועצה ובעלי תפקידים מפרו, קולומביה וארגנטינה, סיירה והתרשמה מקרוב מהעשייה בחברה לביטחון ובמוקד העירוני. האורחים מקווים ליישם בארצותיהם חלק משיטות העבודה אליהן נחשפו במהלך הסיור הלימודי.
הצגת תכלית: משלחת בת 14 אורחים מחו"ל, ביניהם שני ראשי ערים מפרו, שתי חברות מועצה, מנכ"לי עיריות ובעלי תפקידים בתחום הסדר הציבורי והביטחון בערים ממדינות דרום אמריקה, סיירה בראשית השבוע בראשון לציון והייתה אורחת של ראשי החברה לביטחון.
המשלחת קיבלה סקירה על ראשון לציון, על פעילותה של החברה כתאגיד עירוני האחראי על הסדר הציבורי, ביטחון והכנת העירייה לתפקוד בזמן חרום. את הביקור הוביל מנכ"ל החברה, מוטי נחמני, והשתתף בו נציג ממשטרת ראשון לציון, רפ"ק שיר גולוס.
מזה מספר שנים, כחלק מיוזמה שמובילים האגף לקשרי חוץ בעירייה, ואשר כהן המקושר למכון למנהיגות ומשרד החוץ, מתארחים בראשון לציון משלחות של ראשי ערים ובכירים מאמריקה הלטינית. במהלך הביקורים, כאמור, הם נחשפים לשיטות המתקדמות והטכנולוגיות החדישות ביותר שהחברה לביטחון מפעילה.
במהלך הביקור הושם דגש על שיתוף הפעולה עם תחנת המשטרה בראשון לציון המביא לתוצאות שלא מוכרות באף עיר אחרת בארץ, ומהן נהנים כל תושבי העיר המביעים זאת גם בסקרים המפורסמים מידי שנה.
בביקור במוקד העירוני ובמרכז השליטה בחרום הוסברה תפיסת ההקמה וההפעלה של המוקד הצופה ושילובו במוקד העירוני כחלק ממתן מענה לפניות הציבור למוקד ולפעולות יזומות של העירייה בכלל ושל החברה לביטחון בפרט.
במרכז השליטה העירוני המופעל בזמן חרום הוסברה תפיסת החלוקה לרובעים וכיצד העירייה מחזיקה רצף תפקודי גם בזמנים מורכבים. המשלחת מדרום אמריקה לא הסתירה את התפעלותה ממגוון העשייה בתחומים השונים ומהאירוח לו זכתה.
נציין, כי העירייה באמצעות החברה לביטחון והמוקד העירוני, מארחים מידי מספר חודשים משלחות מסוג זה המגיעות לארץ באמצעות המכון הבינלאומי למנהיגות.
מ"מ ראש העירייה ומחזיק תיק הביטחון במועצה, רז קינסטליך: "החברה לביטחון צברה מוניטין לאורך השנים בטיפול ובאכיפה במגוון נושאים. אנו שמחים להעשיר מהידע העירוני שנצבר אצל אנשינו גם לטובת מחוזות רחוקים אחרים."
מנכ"ל החברה לביטחון מוטי נחמני: "הצגנו בפני האורחים את הפעילות שלנו במגוון תחומי חיים העוסקים בסוגיות של אכיפה וביטחון, וקיבלנו מהם את הרושם שיש בכוונתם לחזור לארצותיהם ולנסות ליישם כמה מהתוצרים שאליהם נחשפו. נמשיך לחלוק, להעשיר ולשתף בידע אותו צברנו במהלך השנים גם גופים נוספים."

כתב: אמיר מרום, דוברות, 7.3.2016