שיטת לימוד חדשנית בחטיבת הביניים בר-לב

שני עקרונות בסיסיים למודל: כל תלמיד הוא גם מורה וכל מורה הוא גם תלמיד ולנבחרת  יש  מטרה קבוצתית משותפת, רציפה ונמדדת בעלת גרף התקדמות * המודל יונהג בשיעורי מתמטיקה

תארו לכם שהתלמיד הוא גם המורה בכיתה. והמורה הוא גם התלמיד בכיתה. זה אחד מהעקרונות בשיטת הלימוד החדשה שנכנסה לשיעורי המתמטיקה בחטיבת הביניים בר לב במקיף ח'.

שיטת הלימוד החדשה שפותחה על ידי ארגון  "ערי חינוך" ובשיתוף אגף החינוך העל יסודי בעיריית ראשון לציון תונהג בשיעורי המתמטיקה. מלבד העיקרון הראשון בדבר תלמיד הוא מורה ומורה הוא תלמיד, ל"נבחרת" בכיתה  יש מטרה קבוצתית משותפת, רציפה ונמדדת בעלת גרף התקדמות.

ב"נבחרת", בדומה לנבחרות בתחום הספורט, לכל פרט תפקיד ברור וכלל הפרטים מתגייסים למען מטרה משותפת, המוטו הוא "כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם" ובעוד שהישגיות ושאיפה למצוינות נתפשות פעמים רבות, כעומדות בסתירה לשיתוף וערבות הדדית הרי שכלי הנבחרת מנתב את האנרגיות של תחרות והישגיות לטובת עבודה רשתית ושיתוף, ואת הערבות ההדדית הוא הופך למנוע של ההישגיות.

בשיעורי הנבחרת המאמן של הנבחרת הוא המורה והתלמידים עובדים בקבוצות ומלמדים האחד את השני, שינוי תפיסה זו מביא להנאה רבה מעצם הלימוד והתלמידים מספרים "אף פעם לא נהניתי כך בשיעור מתמטיקה", "אחרי שאני מסביר את התרגיל לחבר בכיתה אני מבין יותר טוב את החומר", "הזמן עובר מהר ואנחנו לא רוצים לצאת להפסקה".

מודל הנבחרת הוא חלק מהפדגוגיה החברתית השואפת להשיג: למידה משמעותית, היוצרת הזדמנויות לאינטראקציות חברתיות, הזדמנות לחוויות רגשיות ולימודיות סביב נושאים ותכנים רלוונטיים, יצירת בסיס לחשיבה עצמאית בסביבות לימוד מגוונות ובמגוון ערוצי למידה, זאת תוך חינוך הוליסטי  המשלב היבטים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים בתהליך ההתפתחות של הילד. חינוך מוסרי-ערכי המעודד חשיפה למגוון ושונות, תוך פיתוח חשיבה ביקורתית, המקנה מיומנות דיון ודו שיח, בפתיחות וכבוד הדדי, שיטת החינוך מקדמת בין היתר גם בניית משמעות עבור התלמיד ומטפחת את  תחושת השייכות, המחויבות והאחריות לחברה ולסביבה האנושית והפיזית וכן מעצימה את התלמיד על ידי יצירת חוויות לימודיות הנוטעות בו את התחושה שהוא מסוגל להשפיע על החברה ולתרום לעיצובה.

 יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

19.12.2016