הסיפור המטייל השני יוצא לדרך

בשפה העברית

סיפור מקורי בן 500 מילים, שנכתב ע"י שגרירות ושגרירי "בית לעברית ראשון לציון"  בהנחיית הסופרת שהם סמיט, 5.6.2015