סוף למחלוקת בפרויקט פינוי-בינוי החייל האלמוני

בית המשפט הכריע לטובת העירייה: "שינוי מדיניות תכנונית - לגיטימי"
בית המשפט המחוזי דחה את עתירת מעוז דניאל בנושא פרויקט פינוי-בינוי במתחם החייל האלמוני וקיבל את עמדת העירייה

שופט בית המשפט המחוזי מרכז, י' שינמן, החליט לדחות את תובענת חברת מעוז דניאל ללא צו להוצאות ולפסוק לטובת העירייה. בתובענתה טענה מעוז דניאל כי העירייה התחייבה כלפיה בהסכם מיום 7.9.06 לקדם תכנית פינוי בינוי בשכונת החייל האלמוני בראשון לציון, הכוללת 1,052 יחידות דיור, וכי התכנית נדחתה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז ביום 9.11.09 בשל מדיניותו של ראש העיר מר דב צור שנבחר בנובמבר 2008 (במקום מר מאיר ניצן) הדוגל בהפחתת צפיפות של יחידות דיור.

מעוז דניאל טענה שהעירייה הפרה את ההסכם, וביקשה מבית המשפט לאכוף על העירייה לקדם שוב את אותה התכנית ללא הפעלת שיקול דעת תכנוני.

מר מאיר ניצן שהיה חתום על ההסכם מיום 7.9.06 העיד מטעמה של מעוז דניאל, ומר הרצל יוספיה (גזבר העירייה לשעבר) שהיה חתום גם הוא על ההסכם מיום 7.9.06 העיד מטעם העירייה. מטעם העירייה העידו גם מר דב צור, מר אלי יהלום וגב' מירי קפלן.

בית המשפט קיבל את טענות העירייה וציין בפסק הדין כי ההסכם מיום 7.9.06 לא היה הסכם הכולל התחייבות תכנונית אלא הסכם פיתוח כלכלי, ולכן מעוז דניאל שוגה כשהיא טוענת שחובה על העירייה לקדם את התכנית ללא הפעלת שיקול דעת תכנוני. עוד נכתב בפסק הדין כי ההסכם מיום 7.9.06 היה בא לידי מימוש בהיבט הכלכלי שלו לעניין אגרות והיטלי פיתוח אך ורק אם הוועדה המחוזית הייתה מאשרת את התכנית בשנת 2009, והיא החליטה לדחותה, ולכן אין הפרת הסכם; החלטת הוועדה המחוזית מיום 9.11.09 לדחות את התכנית נסמכה על שיקולים תכנוניים, ובפרט בשל מספר יחידות הדיור הרב.

כמו כן, כתב השופט, כי גם אם ההסכם מיום 7.9.06 היה כולל התחייבות תכנונית כנטען על ידי מעוז דניאל, העירייה רשאית להשתחרר מהסכם זה, ולא לקדם שוב את אותה התכנית ללא הפעלת שיקול דעת תכנוני, שכן שינוי מדיניות תכנונית הוא לגיטימי גם אם הוא נעשה עקב היבחרו של ראש העירייה.

גם הטענה של מעוז דניאל לפיה רק בשל היבחרו של מר דב צור בנובמבר 2008 התכנית נדחתה על ידי הוועדה המחוזית אינה נכונה, שכן כבר ביום 5.10.08 (טרם בחירתו של צור לראשות העיר) - לשכת התכנון המחוזית התנגדה לתכנית בשל צפיפותה, וכך גם העידה אדריכלית מטעמה של מעוז דניאל. מר דב צור הבהיר למעוז דניאל כבר ביום 5.9.09 כי על אף שמדיניותו לצמצום היקפי תכניות המגורים בעיר אומצה על ידי מליאת הוועדה המקומית פה אחד, הוא לא יתנגד לתכנית של מעוז דניאל מאחר שהיא קודמה טרם היבחרו, ואף על פי כן התכנית נדחתה על ידי הוועדה המחוזית.

את העירייה ייצג בהליך עו"ד מישאל שרעבי.

גורמים בעירייה אומרים כי בית המשפט הסיר באופן סופי את מסכת הצביעות של היזמים. למרות ניסיונם לטעון כאילו העירייה בראשות דב צור עצרה להם את התכניות ממניעים פוליטיים, ברור כי תאוות הבצע שלהם והרצון שאינו יודע שובע לעוד ועוד יחידות דיור הוא שתקע מקלות בגלגלי התכנית.

הגיע הזמן שיזמי התכנית יבינו כי העירייה בראשות דב צור היא לא נגדם ולא נגד התכנית, אלא בעד העיר ותושבי האזור. בעוד היזם רואה רק את שורת הרווח מהפרויקט ומנסה לשכנע את דיירי המתחם כי העירייה היא העומדת בינם לבין דירתם החדשה, המציאות היא אחרת. לראש העירייה יש אחריות לדאוג לאיכות חייהם של דיירי המתחם וכל תושבי האזור והוא לא ייתן יד ליזמי נדל"ן שלא אכפת להם לצופף את העיר עוד ועוד רק בשביל עוד שקל רווח.

מדובר בפסק דין שני בתקופה האחרונה אשר דוחה את טענות חברת מעוז דניאל. בחודש דצמבר דחה בית המשפט המחוזי את עתירת חברת מעוז דניאל נגד העירייה והעומד בראשה במסגרתה ביקשה חברת מעוז דניאל, בין היתר, לבטל את החלטת המליאה להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את תכנית השימור והפיתוח של היקב. השופטת ורדה מרוז קיבלה את עמדת העירייה במלואה, מצאה לנכון לדחות את העתירה על הסף, ללא צורך לקיים דיון בעתירה, ואף לגנות את עצם הגשתה.

  יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

7 במרץ 2017