10,535 סטודנטים מראשון לציון לומדים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות

עלייה במספר הלומדים מתמטיקה, הנדסה, מדעי הטבע ואדריכלות; ירידה ביתר תחומי הלימוד

 בשנת 2015 למדו על-פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 10,535 סטודנטים מראשון לציון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות. כשליש (33%) מהסטודנטים לומדים באוניברסיטאות, מחצית (51%) במכללות  אקדמיות
ו – 16% באוניברסיטה הפתוחה. 81.4% מהסטודנטים לומדים לתואר ראשון, 15.6% לומדים לתואר שני, 2.4% לומדים לתואר שלישי ו – 0.7% ללימודי תעודה.

בתשע"ה למדו 307 סטודנטים פחות מאשר בתשע"ד. הירידה הייתה בשנה הראשונה ללימודי התואר הראשון במספר תחומי לימוד, בעוד שבלימודים בתחומי מדעי הטבע והמתמטיקה, הנדסה ואדריכלות - חלה עליה במספר הלומדים.

67.0% מהסטודנטים באוניברסיטאות לומדים לתואר ראשון, לעומת 92.1% באוניברסיטה הפתוחה, 87.2% במכללות האקדמיות ו- 88.2% במכללות האקדמיות לחינוך. קרוב לשליש (30.7%) מהסטודנטים במוסדות האקדמיים לא כולל האוניברסיטה הפתוחה הם סטודנטים בשנה ראשונה. יש לציין במיוחד את השיעור הגבוה שלהם בקרב סטודנטים לתואר שני (47%).

מרבית הסטודנטים מראשון לציון לומדים מדעי החברה: 37.9% באוניברסיטאות ובמכללות ו-72.5% באוניברסיטה הפתוחה. 31.5% % מהסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות לומדים מדעי הטבע, מתמטיקה והנדסה ואדריכלות,  באוניברסיטה הפתוחה לומדים 18.8% מקצועות אלו. 397 סטודנטים לומדים את תחומי הרפואה.

37.7% מהסטודנטים מראשון לציון לומדים בשלושת המוסדות הבאים: המסלול האקדמי המכללה למינהל (17.2%), אוניברסיטת תל אביב (11.5%) ואוניברסיטת בר אילן (9%).

 

אמיר מרום, מ"מ דוברת העירייה

18 בנובמבר 2015