מקום ראשון בשביעות הרצון

תמונת עיר

הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב תושבי 8 הערים הגדולות בישראל קובע: תושבי ראשון לציון במקום הראשון בשביעות הרצון מהביטחון באזור מגוריהם וממצב הניקיון, איסוף האשפה והכבישים

 נתוני הסקר החברתי 2014 שפורסמו לאחרונה על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מעידים על כך שתושבי ראשון לציון מרוצים מהחיים בעיר, והעריכו באופן גבוה יחסית את איכות חייהם בסביבתם הפיזית, החברתית והכלכלית.


בקטגוריית שביעות רצון מהסביבה ושירותים באזור המגורים:

89.4% מתושבי העיר הביעו שביעות רצון מאזור מגוריהם - מקום שני בין 8 הערים הגדולות; 71.5% מתושבי העיר הביעו שביעות רצון ממצב הניקיון באזור מגוריהם - מקום ראשון בקרב 8 הערים הגדולות; 77.3% מתושבי העיר הביעו שביעות רצון מהפארקים באזור מגוריהם - מקום שני אחרי תל אביב.

77.8% מתושבי העיר הרגישו בטוחים באזור מגוריהם - מקום ראשון בין 8 הערים הגדולות; 77.2% מהתושבים היו מרוצים ממצב הכבישים והמדרכות באזור מגוריהם - מקום ראשון בין 8 הערים הגדולות.

איכות חיים חברתית וכלכלית:

88.8% מהתושבים היו מרוצים מהיחסים שלהם עם השכנים - מקום ראשון בין 8 הערים הגדולות. 98.0% מהתושבים היו מרוצים מהיחסים שלהם עם החברים - מקום ראשון בין 8 הערים הגדולות.

תפיסה של בעיות חברתיות, אמון ושיתוף פעולה באזור המגורים:

32.3% מהתושבים השיבו שיש בעיה של לכלוך וזבל באזורם -  השיעור הנמוך ביותר בין 8 הערים הגדולות; 7.5% מהתושבים השיבו שיש בעיית סמים באזורם - השיעור הנמוך ביותר בין 8 הערים הגדולות; 1.9% מהתושבים השיבו שיש בעיית אלימות באזורם - השיעור הנמוך ביותר בין 8 הערים הגדולות. 85.6% מהתושבים השיבו שאנשים מרקע שונה באזורם מסתדרים זה עם זה - השיעור הגבוה ביותר בין 8 הערים הגדולות.

 

אמיר מרום, מ"מ דוברת העירייה 

23 בנובמבר 2015