הכנס השנתי של פורום תאגידי המים

תמונה מפנל המרצים בכנס השנתי של תאגידי המים

ראש העירייה, יו"ר ועדת הכנסת ומנכ"לית תאגיד "מניב", השתתפו במושב הפתיחה.  דב צור ודוד ביטן הדגישו בדבריהם את החשיבות לאפשר הקמת ועדת הנחות שתדון בנושאי מים ברשויות המקומיות למשפחות קשות יום.
בשבוע שעבר התקיים בטבריה הכנס השנתי השמיני של פורום תאגידי המים והביוב בישראל. הכנס עסק בנושא: מים זורמים בנתיבי הזמן לומדים מהעבר, עושים בהווה, צופים פני העתיד. בין המשתתפים הבולטים במושב הפתיחה היו: ח"כ דוד ביטן, יו"ר ועדת הכנסת ודב צור ראש עיריית ראשון לציון.
ח"כ ביטן ציין בדבריו את חשיבות תאגידי המים והביוב לשיקום ושיפור התשתיות ועל כמה טוב צמח מזה לרשויות המקומיות. כמו כן, הוא הדגיש כי תעריפי המים והביוב נקבעים על ידי המדינה באמצעות רשות המים ובכך נעשה עוול גדול לתאגידים שמנסים להאשים אותם בנושא עלות המים. עוד הוסיף ח"כ ביטן, כי הוא מקדם חקיקה בנושא הנחות לנזקקים בגין חובות מים.
ראש העירייה, דב צור, שם דגש בדבריו על ההיבטים החברתיים המחייבים את הוזלת תעריפי המים והצטרף לדבריו של ח"כ ביטן על החשיבות הרבה לאפשר הקמת ועדת הנחות ברשויות המקומיות למשפחות קשות יום על פי אמות מידה וקריטריונים ייחודיים וידועים לכל אשר יקבעו באמצעות חקיקה.
צור חידד את החשיבות הרבה של העבודה המשותפת של התאגיד והעירייה על כל אגפיה כולל החברות העירוניותכמארג אחד כולל ולא כישות נפרדת בפני עצמה.
סאלי לוי, מנכ"לית תאגיד המים והביוב מניב ראשון בע"מ, חברת הנהלת פורום תאגידי המים והביוב, הייתה שותפה לארגון הכנס שעסק במיומנויות ניהול, קבלת החלטות והעצמת מנהלים וכן בהבנת תהליכים אזוריים והשפעתם על מאזן המים האיזורי, והנחתה את מושב הפתיחה בכנס.
בכנס
נכחו נציגי כל תאגידי המים בארץ, ראשי ערים, יושבי ראש דירקטוריון תאגידי המים, ראש רשות המים והממונה על תאגידי המים.
מנכ
"לית מניב, סאלי לוי, אמרה בדבריה בראשית הכנס: "הבנת תפקידם המרכזי של המים לחיים מצביעה על האחריות הכבדה המוטלת על כתפי הנאספים באולם זה, האחראים על האיכות והאמינות של אספקת המים לתושבי מדינת ישראל. המים מהווים את הבסיס והיסוד לחיים."
מלבד
ההרצאות והפאנלים המקצועיים בכנס, התקיימה תערוכה שעסקה בטכנולוגיות חדשניות בתחום המים והביוב.

כתב: אמיר מרום, דוברות
תאריך: 10.4.16