תקציב העירייה לשנת 2017

גם השנה: מגדילים את ההשקעה בחינוך השבוע אישרה הנהלת העיר את תקציב העירייה לשנת 2017. תקציב העירייה עומד על כ-1.7 מיליארד ₪ והוא גבוה בכ-76 מיליוני ₪ מתקציב 2016 * ההשקעה בחינוך תגדל אף היא וההשקעה לתלמיד תעמוד על כ-4000 ₪ לעומת 1600 ₪ ב-2007 * עלייה של כ-250% בעשור

 כ-1.7 מיליארד ₪. זהו תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2017, עלייה של כ-76 מיליוני ₪ מתקציב 2016, המשקפת תוספת של פחות מ-5%. הנהלת העיר אישרה את התקציב והוא צפוי לעלות לאישור במועצת העיר ביום רביעי הקרוב (28.12.16). גם השנה ישנה עלייה של כ-28 מיליון ₪ תוספת לחינוך כאשר חלקה ממומן על ידי משרד החינוך. ההוצאה העירונית לחינוך נטו גדלה בכ-10 מיליון ₪. בכך תעמוד ההשקעה לתלמיד על כ-4000 ₪ וזאת לעומת 1600 ₪ בלבד ב-2007, עלייה של כ-250% בעשור. תוספת זו היא חלק ממדיניות ראש העירייה, דב צור, להגדיל את ההשקעה העירונית בחינוך "לשמחתי, ההשקעה בחינוך מניבה פירות. השנה התבשרנו שראשון לציון ממוקמת במקום הראשון בין הערים הגדולות בזכאות לבגרות. זה רק נתון אחד שמעיד על התנופה שבה נמצאת כל המערכת".

בשורה נוספת מתקציב 2017 היא ההנחה להורים לילדים בצהרונים. העירייה תסבסד החל מהשנה את פעילות הצהרונים בארבעה מיליון ₪. המשמעות היא 100 ₪ הנחה בכל חודש לכל ילד, וכ-1,000 ₪ בממוצע לשנה לכל ילד. ההנחה תיכנס לתוקף החל מספטמבר 2017.

בעירייה צופים כי הכנסות העירייה מארנונה בשנת 2017 יגדלו ב- 36.7 מיליוני ₪. זאת לאחר שבשנת 2014 השלימה העירייה מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-40 מיליון ₪ בארנונה. למרות זאת הארנונה מהווה כ-55% מסך התקציב.  כמו כן, המשכנו גם השנה בהגדלת ההנחות הסוציאליות האוטומטיות.

המאפיין הבולט של תקציב 2017 לעומת השנה הקודמת הינו השינוי הגדול בסעיפי השכר, תוספת של כ-48 מיליוני ש"ח, הנובעת רובה ככולה מהסכמי השכר הקיבוציים שנחתמו במשק ומעליית שכר המינימום. תוספת זו אף עולה על כל התוספת הצפויה מארנונה המסתכמת בכ-37 מיליוני ₪. 

ראש העירייה, דב צור: "ראשון לציון נמצאת בתנופת פיתוח וצמיחה וזה בא לידי ביטוי בכל העשייה העירונית. תקציב זה מבטא את המחויבות שלנו להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים. אנו ממשיכים כל העת להציב את התושב במרכז, לפעול על מנת להעלות את רמת השירותים לתושבים, להשקיע יותר בחינוך, בתרבות, ברווחה, בסביבה ובכל תחומי החיים, על מנת לשפר את איכות החיים של התושבים בעיר".

 

יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

27 בדצמבר 2016