תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2016

תלמידים על הדשא
עלייה שמינית רצופה בהשקעה העירונית לתלמיד
תקציב עיריית ראשון לציון עלה בפחות מאחוז ועומד על כ-1.6 מיליארד ₪ * תקציב החינוך הפורמאלי והלא-פורמאלי עלה לעומת ירידה ריאלית בשכר המוניציפאלי בעקבות עידוד הפרישה מרצון

תקציב עיריית ראשון לציון לשנת 2016 מסתכם בכ-1.6 מיליארד ₪. התקציב גבוה בכ-10 מיליוני ₪ מתקציב 2015, היינו תוספת של פחות מ-1%, בעוד ששיעור עליית המדד הינו שלילי.

במסגרת תהליך עידוד פרישה מרצון שקידמה העירייה, נרשמה ירידה ריאלית בשכר המוניציפאלי לסך כ-264  מיליוני ₪ לעומת כ-266 מיליוני ₪ אשתקד. ההשקעה בחינוך גדלה גם השנה ב-13.5 מיליוני ₪ לעומת אשתקד. תוספת זו הביאה לגידול בהוצאה העירונית לתלמיד מכ-3600 ₪ לכ-3850 ₪ לתלמיד.  נזכיר בנקודה זו כי בשנת 2007 עמדה ההוצאה העירונית לתלמיד על 1600 שקלים, עלייה שנתית רצופה בשמונה השנים האחרונות ובסך הכל למעלה מ-140% בפרק זמן זה. בעירייה מציינים כי העלייה הקבועה מדיי שנה בהשקעה העירונית השנתית בתלמיד באה לידי ביטוי בעלייה הקבועה מדי שנה בזכאות לבגרות, העומד בשנה האחרונה על 76.25% לעומת 61.63% ב-2008. גם בחינוך הלא-פורמלי נרשמה עלייה כאשר תקציב תנועות הנוער עלה בכעשרה אחוזים ליותר מ-2.3 מיליון שקלים.

ההכנסות מארנונה עלו בלמעלה מ-22 מיליון ש"ח הודות לשיפור באחוזי הגבייה והעדכון האוטומטי המתחייב בחוק. יש לציין שעלייה זו היא למרות מהלך חמש שנתי של הורדת ארנונה שהשפעתו המצטברת הינה הקטנה של כ-40 מיליון ₪ בארנונה. הארנונה מהווה כ-55% מסך התקציב. 

ראש העירייה, דב צור, אמר: "אני שמח להציג תקציב שקול ואחראי, המעניק בשורה לתושבים במגוון תחומי חיים, ובעיקר בחינוך שכל-כך חשוב לנו ולילדינו. לאחר מאמץ ניהולי אדיר, ובאמצעות תכנית לעידוד פרישה, הצלחנו גם להוריד את שעור השכר המוניציפאלי. התקציב מבטא את המחויבות להמשיך ולהצעיד את העיר קדימה, תוך ניהול נכון ואחראי של המשאבים העירוניים".

צילום: עיריית ראשון לציון

 

 אמיר מרום, דוברות העירייה 

22 בדצמבר 2015