תקציב 2014 אושר

הדמיה של שכונה חדשה
הארנונה שוב יורדת ומשקיעים יותר בחינוך, רווחה, נוער, איכות הסביבה

מיליארד וחמש מאות ושמונה עשרה מיליון שקלים- זהו תקציבה של עיריית ראשון לציון לשנת 2014.  מועצת העיר אישרה השבוע את הצעת התקציב, והוא גבוה בכ-22 מיליוני ₪ מהתקציב בשנה הקודמת. גם השנה ירדו מיסי הארנונה ב-2%, ובכך תירשם ירידה של עשרה אחוזים בחמש השנים האחרונות. משמעות הפחתה זו הינה הקטנה נוספת של  כ-7 מיליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת 2014, ובסך הכל כ-37 מיליוני שקלים במצטבר שירדו מתקציב שנת 2014 ונשארו בכיסם של תושבי העיר.

במקביל נרשמת עלייה נוספת בהשקעת העירייה בתקציב החינוך והוא יעמוד על כ-485 מיליון שקלים, תוספת של כ-14 מיליון שקלים לעומת שנה שעברה.

התקציב משקף את מדיניות ראש העירייה, דב צור, שקבע הגדלת תקציבי החינוך, רווחה, נוער ואיכות הסביבה "זהו התקציב השישי שאני מגיש כראש העירייה" אמר צור בישיבה "התקציב הינו כלי קריטי לניהול העירייה ומהווה בסיס לתוכנית העבודה השוטפת שלה. לכן, השתדלנו גם השנה לסיים את הליכי האישור בעירייה ערב תחילתה של שנת הכספים, למרות הזמן הקצר שחלף מהבחירות".

הגשת התקציב למועצת העיר באה לאחר מאות שעות של דיונים שהתקיימו במינהל הכספים בראשותו של גזבר העירייה, יוסי כהן, כאשר ראש העירייה, דב צור ומנכ"ל העירייה, פרנקו גונן, הנחו את ראשי מינהל הכספים לבצע התאמות הדוקות בין צפי ההכנסות של העירייה בשנת התקציב 2014 לבין צפי ההוצאות של העירייה. חברי מועצת העיר הביעו שביעות רצון מכך שנציגי מינהל הכספים הציגו תקציב מאוזן.

בצד ההכנסות, כולל תקציב העירייה דיבידנד בסך 35 מיליון ₪ מתאגיד המים מניב, המתאפשר בזכות הסדר תאגידי המים והפטור שניתן ממס על רווחי מניב וחלוקתם, שעבר הליכי חקיקה בכנסת. כך ייהנו תושבי העיר מהרחבת השרותים לאור רווחי החברה ויעילותה.

"אנו נועלים את שנת 2013", הוסיף צור, "שנה בה המשיכה העיר לצמוח ולשגשג. שכונות חדשות התאכלסו בתושבים חדשים, עסקים חדשים רבים נפתחו ומספר התושבים עבר את קו 250 האלף. ההשקעה הרבה של העירייה בתחומים השונים גם היא הביאה לצמיחה: הישגי תלמידי העיר רשמו עלייה ניכרת, העיר זכתה בפרס שרת התרבות והספורט על השקעתה בספורט בערים הגדולות, העיר זכתה לתואר העיר היציבה ביותר בישראל מבחינה פיננסית, תנועות הנוער שוברות שיאים של השתתפות, הגינות ציבוריות שודרגו, תשתיות העיר זוכות לחידוש ושדרוג, העיר הוותיקה מקבלת טיפול ייחודי להתחדשות, מספר המבקרים באירועי התרבות השונים בעיר בעלייה והרשימה עוד ארוכה. את כל זאת אנו עושים כאשר אנו ממשיכים להוריד את הארנונה לתושבים. גם בשנת 2013, שעה שכל אזרחי המדינה שילמו יותר, תושבי ראשון לציון שילמו פחות. "

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

 

29 בדצמבר 2013