אושרה תכנית הפיתוח לשנת 2017

תנופת הפיתוח ממשיכה אושרו: מיליארד שקלים לפיתוח העיר מועצת העיר אישרה את תקציב הפיתוח לשנת 2017

ביום חמישי האחרון אישרה מועצת העיר את תקציב הפיתוח לשנת 2017, העומד על 1.08 מיליארד ₪. בתקציב זה ניתן לראות היטב את סדר העדיפויות שקבע ראש העירייה, ובראשו, ההשקעה בחינוך. סך התקציב שיופנה לחינוך, הכולל בין היתר, בניית מוסדות חינוך חדשים, שדרוג הקיימים והשקעה בטכנולוגיה, עומד על כ- 229  מיליון ₪.

התקציבים העיקריים בתחום זה כוללים בינוי והקמת בי"ס על יסודי חדש במזרח העיר (מקיף י"ג), בניית מבנה חדש לבית ספר חביב, בניית קמפוס מדעים לתלמידי בתי ספר תיכוניים (חמד"ע), הקמת שני קומפלקסים של גני ילדים ומעונות יום בשכונת רקפות הנבנית בימים אלו, בניית תוספת כיתות בבי"ס רמז ובבי"ס מקיף י"ב בנחלת יהודה ועוד. גם בשנת 2017 תימשך ההשקעה המסיבית בשיפוץ, שדרוג ושיפור חזות מבני החינוך הקיימים.

בתחומי התנועה, הכבישים והתחבורה תשקיע העירייה כ-101 מיליון ₪, אשר יושקעו בהרחבת פרויקט "שפת רחוב", במסגרתו משופצים רחובות בחלקיה הוותיקים של העיר, סלילת חניונים, וסלילה ופיתוח של כבישים ומדרכות. הפרויקטים המרכזיים בתכנון הם סלילת המשך שדרות היובל צפונה והקמת חניון רכב כבד במרכז עסקים שורק.

בתחום פיתוח מתחמי תעסוקה, תשקיע העירייה כ-49 מיליון ₪ בעבודות פיתוח במתחם ה-1,000 ובחידוש המרחב הציבורי במתחם המדיה.

בתחום פיתוח שכונות חדשות ושדרוג שכונות קיימות, תשקיע העירייה כ-367 מיליון ₪, בעיקר בהמשך פיתוח שכונת האירוס, נחלת יהודה ופיתוח שכונות  הסכם הגג- הרקפות, נרקיסים (מתחם 4 צריפין) ונחלת מערב. בשנה זו, כמידי שנה בשנים האחרונות, נבחרה שכונה ותיקה לביצוע מתיחת פנים ושדרוג כללי לשכונה. השנה תהיה זו שכונת נווה ים, בה יבוצע שיפוץ בהיקף של כ- 3 מיליון ₪.

בתחום התכנון תשקיע העירייה משאבים להמשך קידום תכניות בניין עיר ופרויקט שימור מבנים. כ- 10 מיליון ₪ יושקעו בשימור המבנה ההיסטורי ברחוב הכרמל 5.

בתחום התרבות, ספורט, נוער וקהילה תשקיע העירייה כ-24 מיליון ₪, שישמשו לבניית מועדון בנאות שקמה ומועדון שבט צופים.  בנוסף ישודרגו אולמות ספורט, יבוצע קרוי מגרשי ספורט בבתי ספר  וייבנו תשתיות מגרשי ספורט.

בנושא שדרוג ופיתוח נופי תמשיך העירייה גם בשנה זו להשקיע בהתקנת והחלפת מתקני משחק וכושר, שדרוג מזרקות ברחבי העיר, שדרוג תאורה בגנים ציבוריים ועוד. סך התקציב לשדרוג ופיתוח נופי יעמוד על כ- 23 מיליון ₪.

בתחום הנכסים תשקיע העירייה בעיקר בקידום פרויקט מלון בוטיק בבית העירייה הישן ורכישת ארמונות אליה במזרח העיר.

כמו כן יודגש כי התקציבים השונים כוללים סך של כ-14 מיליוני ₪  לטיפול בנושא הנגישות : 8 מיליון ₪ בתחומי מבני הציבור, 4.3 מיליון ₪ במוסדות חינוך ו-1.8 מיליון ₪ בפארקים ומגרשי המשחקים.

ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "ראשון לציון נמצאת בתנופת פיתוח: מתחמי העסקים הולכים ונבנים, שכונות חדשות קורמות עור וגידים, ובה בעת, אנו לא שוכחים את שכונות העיר הקיימות ועוסקים כל העת בהתחדשות המרחב הציבורי, בהשקעה בתשתיות קיימות ובשיפור איכות החיים של כל תושבי העיר". צור הוסיף, כי "צמיחתה של העיר מאפשרת לנו להשקיע יותר בתושבי העיר, יותר בחינוך, יותר בספורט, יותר בנוער ועוד. תקציב הפיתוח הזה נותן מענה לצרכי הפיתוח העתידיים של העיר ותורם לשגשוגה של העיר בשנים הבאות". 

פרויקטים נוספים בקנה, אשר ימומשו בתנאי שיתקבלו הכנסות נוספות לעירייה יהיו: הקמת אולם ספורט בגימנסיה הריאלית, הקמת מרכז מבקרים במתחם ה-1,000, הקמה מחדש של 12 כיתות בביה"ס ישורון, מתחם נוער חדש במערב העיר, פארק אקולוגי בנווה ים, שדרוג החי-כיף, השלמת מעלה רחוב רוטשילד וכיכר המייסדים ופיתוח החוף הדרומי.

טליה סומך פינגולד, דוברת העירייה

22 בינואר 2017