החברה לביטחון מתגברת אכיפתה בתעמולת בחירות

מנכ"ל החברה לביטחון, מוטי נחמני, יסייר בעיר באופן אישי מדי שבוע, על מנת לאכוף הצבת שלטי בחירות על פי חוק *
בתחילה יינתנו התראות ולאחר מכן- קנסות * בחברה מדגישים כי אסור לתלות שלטים בשטחים ציבוריים

הבחירות לראשות העיר ולמועצת העיר מתקדמות בצעדי ענק ובחברה לביטחון מחדדים את חוק הבחירות וחוקי העזר העירוניים בדבר דרכי תעמולה.
מנכ"ל החברה לבטחון וסדר ציבורי, מוטי נחמני, יסייר בעיר באופן אישי מדי שבוע על מנת לאכוף הצבת שלטי בחירות על פי חוק. בחברה מדגישים כי מותר לתלות שלטים רק במקומות פרטיים, קרי בתים פרטיים, בנייני מגורים שלטי חוצות ושלטי פרסום של הזכיין העירוני בתשלום ובאישור כמובן. אסור לתלות שלטים בשטחים ציבוריים קרי גדרות בתי ספר, גני ילדים, מוסדות ציבור, איי תנועה בכבישים, גשרים, עצים וכו'.
החברה לביטחון אוכפת את חוקי העזר העירוניים בעניין זה, מצלמת ומתעדת את השלט, ולאחר מכן מסירה את השלטים הנתלים במקומות אסורים, שלטים אלה נאספים ומאוחסנים במשרדי החברה לביטחון. בשתי הפעמים הראשונות ניתנות התראות ולאחר מכן- קנסות.
בחברה מדווחים כי התראות נרשמו למועמדים: דב צור, ליאל אבן זוהר, אסף דעבול ודוד ביתן.