לראשונה בישראל: אושרה בקשת עיר להפחית ארנונה

ראשון לציון מפחיתה את הארנונה למגורים

שרי הפנים והאוצר אישרו את בקשתו של ראש העיר, דב צור, להפחית את תעריף הארנונה למגורים לשנת 2010 בעיר בשיעור של 2%. תושבי העיר ייהנו מההטבה כבר בחשבון הבא, בו יקבלו זיכוי רטרואקטיבי החל מתחילת השנה.

ראשון לציון היא העיר היחידה בארץ שביקשה להפחית בתשלום הארנונה למגורים, בעוד שבקשות שאר הערים היו להעלות הארנונה. מדובר בצעד חריג לראש עיר, שבפעם הראשונה פונה למשרד הפנים ומבקש להפחית את תעריף הארנונה ולא להעלות אותו.

מדובר בהישג משמעותי לראש העיר, דב צור, שהצליח לאשר הפחתה של 2% בארנונה למגורים לתושבי העיר, לאחר שבחמש השנים האחרונות עלתה הארנונה בראשון לציון בשיעור של 12%,  ועל פי נתוני המרכז לשלטון מקומי הינה העיר היקרה ביותר בתעריף הארנונה למגורים (על פי תעריף משוקלל). בערים אחרות, התעריף למ"ר אמנם גבוה יותר, אך בראשון לציון מחשבים את הארנונה לפי חישוב ברוטו, כלומר, חישוב של שטח הדירה לפי המעטפת החיצונית, המוסיפה כ-13% תוספת לכל מ"ר.

מאז כניסתו לתפקיד, פועל ראש עיר להפחית את הארנונה למגורים בעיר, ושאיפתו היא להמשיך ולהפחית את הארנונה למגורים תוך חמש שנים. צור: "התחלנו מהלך אסטרטגי של הפחתה בארנונה. זהו רק צעד ראשון. ראשון לציון לא תהיה עוד העיר היקרה ביותר בארנונה למגורים".

העובדה שהצליח צור לאשר הפחתה בארנונה היא הודות לניהול הכספי היעיל של העירייה. עיריית ראשון לציון סיימה את שנת 2009 בעודף תקציבי וכן זכתה בשנה האחרונה, לאחר שנים רבות, במעמד "עיר איתנה" ובפרס שר הפנים לניהול כספי תקין. ראש העיר, דב צור, רואה חשבון במקצועו ובכיר במגזר העסקי בעברו, הצליח בשנה וחצי האחרונות להוריד את ההוצאות בסעיף השכר בתקציב העירוני ובכך לייעל את עבודת העירייה ולזכות באמון משרד הפנים בניהול הכספי התקין של העיר.

צור: "אנו עמלים בשנה וחצי האחרונות על ניהול כספי תקין של העירייה. עשינו בדק בית והתחלנו בייעול המערכת העירונית. את שנת 2009 סיימנו בעודף תקציבי של כ-20 מיליון ₪, והשנה, יחד עם הפחתה של 2% בארנונה למגורים, הוספנו 56 מיליון ₪ לתקציב העירוני ואנו נותנים יותר לחינוך, לניקיון ואיכות סביבה, לרווחה, לנוער ולמלחמה באלימות".

צור הוסיף, "אני מאוד גאה ושמח שתושבי ראשון לציון זוכים לאחר שנים רבות להקלה בנטל הארנונה, ומודה על כך לשרי הפנים והאוצר".

להלן מספר דוגמאות לחישוב הנחת ארנונה בשיעור 2%

שטח 180 מ"ר

חיוב לתקופה 1-8/2010 בש"ח         -        7,138.55

2% הנחה לתקופה 1-8/2010 בש"ח  -                           142.77

חיוב לתקופה 9-10/2010 בש"ח       -        1,784.64

2% לתקופה 9-10/2010 בש"ח       -                            35.69 

סה"כ הנחה שנתית          בש"ח                                 214.15

 שטח 110 מ"ר

חיוב לתקופה 1-8/2010 בש"ח         -        3,944

2% הנחה לתקופה 1-8/2010 בש"ח  -                           78.88

חיוב לתקופה 9-10/2010 בש"ח       -        986

2% לתקופה 9-10/2010 בש"ח       -                            19.72

סה"כ הנחה שנתית       בש"ח                                    118.32

 שטח 70 מ"ר

חיוב לתקופה 1-8/2010 בש"ח         -        1,725.94

2% הנחה לתקופה 1-8/2010 בש"ח  -                           34.52

חיוב לתקופה 9-10/2010 בש"ח       -        431.48

2% לתקופה 9-10/2010 בש"ח       -                            8.63  

סה"כ הנחה שנתית   בש"ח                                        51.73

כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון