תקציב 2012: הארנונה שוב יורדת ומשקיעים יותר בחינוך, יותר בנוער ויותר באיכות הסביבה

 

הגידול בחינוך: ההשקעה פר תלמיד גדלה מ-1,600 ש"ח ל-3,400 ש"ח בארבע שנים

השבוע תובא למועצת העיר הצעת התקציב לשנת 2012. התקציב לשנת 2012 עומד על מיליארד ו-411 מיליון ש"ח, המהווים גידול של 83 מיליון שקלים לעומת תקציב שנת 2011. בשנת 2012 תימשך מדיניות הגדלת ההשקעה בחינוך, בנוער ובאיכות הסביבה.

ראש העירייה, דב צור: "זהו התקציב הרביעי שאני מגיש כראש העירייה. התקציב הינו כלי קריטי לניהול העירייה, והדגשים בתקציב משקפים את השינוי במדיניות העירייה בפעילותה השוטפת בשנים הקרובות. נאמן למדיניותי, גם השנה אנו מורידים ארנונה, גם השנה אנו מוסיפים להשקעה בחינוך, גם השנה אנו מוסיפים להשקעה בנוער וגם השנה אנו משקיעים בעיר נקייה יותר". צור הוסיף, כי "התקציב הזה, יחד עם תכנית הפיתוח שאישרנו לשנים הקרובות, יסייעו בידינו להצעיד את העיר ראשון לציון קדימה בכל התחומים – חינוך, עסקים, נוער, שימור המורשת, איכות הסביבה, תרבות, רווחה ועוד".

השנה, יש כמה חידושים בצד ההכנסות בתקציב: לראשונה, כולל תקציב העירייה גם דיבידנד בסך 25 מיליון ₪ מרווחי חברת "מניב", המתאפשר בזכות הסדר תאגידי המים, והפטור שניתן ממס על רווחי תאגיד המים "מניב". "לראשונה", מציין צור, "ייהנו תושבי העיר מהרחבת השירותים העירוניים עקב רווחי החברה ויעילותה".

עוד בתקציב לראשונה, הכנסות העירייה מארנונה מעסקים עומדות על 51.5% ועולות על הכנסות הארנונה ממגורים. הגידול נובע גם מהתרחבות העסקים בראשון לציון, בהתאם למדיניותו של ראש העירייה. גידול זה גם מאפשר לראש העירייה להמשיך ולהוריד את הארנונה למגורים בעיר, וכך בשנת 2012 תבוצע הפחתה נוספת, שלישית במספר, של הארנונה למגורים בשיעור של 2% לעומת השיעור שנקבע בחוק. משמעות הפחתה זו הינה הקטנה נוספת של  כ-7 מיליון ₪ בהכנסות העירייה בשנת 2012.

ובצד ההוצאות: תקציב החינוך  גדל  ב-16  מיליון ₪ נוספים. בנוסף לעלייה בתקציב זה בשלוש השנים הקודמות בכארבעים מיליון שקלים. ההוצאה העירונית לתלמיד מסתכמת בשנת 2012 בסך של כ-3,400 ₪ לעומת סך של כ-1,600 ₪ בשנת 2007.

השנה, לראשונה, יעמוד סעיף השכר בתקציב על פחות מ-50% מסך התקציב השוטף. בדברי ההסבר שלו לתקציב, ציין ראש העירייה בנושא השכר, כי "תקציב השכר העירוני גדל בשנה זו בסכום גבוה יחסית, עקב סדרה של הסכמי שכר חדשים שנקבעו ברמה הלאומית, הכוללים הסכם שכר המורים, העובדים הסוציאליים, העלאת שכר המינימום והפעימה הנוספת לכלל עובדי העירייה שאינם מורים. עם זאת, הדגיש צור, כי תקן  עובדי העירייה לא יגדל מעבר לתקן של 2011 ואנו עדיין מצליחים להוריד את אחוז השכר בתקציב".

גם בנוער משקיעים יותר, בנוסף לטיפול בנושא המלחמה באלימות, גדל תקציב לפעולות בסכום של כ-0.8 מיליון ₪. גידול זה מביא את תקציב הנוער לסך של 8.7 מיליוני ₪ , 75% יותר מאשר ב-2008.  גידול זה מבטא את המדיניות להמשיך ולחזק את פעילות הנוער ותנועות הנוער.

בנושא איכות הסביבה הושם דגש על הגדלת הפעולות לניקיון העיר, בעיקר תוספת  לטיאוט העיר לצורך הגדלת תדירות טיאוט הרחובות בסך כ-3 מיליוני ₪,  ורכישת פחים טמוני קרקע במקום ה"הצפרדעים"  בסך 6 מיליוני ₪.

כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון

27 בדצמבר 2011