שינוי מבני בבתי הספר הממלכתיים-דתיים בעיר

 

בימים אלה מגיע לסיומו מהלך עירוני כולל, שנערך בחודשים האחרונים, לבחינה מחודשת של מבנה בתי הספר היסודיים ממלכתיים דתיים בעיר. מטרת המהלך היא להעצים את בתי הספר ולהתאימם לצרכים של הציבור הדתי. כמו כן, המהלך נועד לאפשר לילדים שנאלצו ללמוד במסלולים תורניים ואחרים מחוץ לעיר לשוב לעיר וללמוד במסגרת המתאימה לשאיפתם והשקפתם הדתית.

 את המהלך הובילה ועדת היגוי, שכללה את מחזיק תיק חינוך ממ"ד מר אלי יבלון , ראש מינהל החינוך הגב' אריאלה ישראלי, המפקחת על בתי ספר ממ"ד הגב' גילה מסד , מנהלת אגף חינוך יסודי הגב' מירי אור גוטפריד, והיועץ ד"ר יצחק כהן. הועדה קיימה דיונים עם מנהלי בתי הספר הממלכתיים דתיים ונפגשה עם הציבור הדתי "במרחב פתוח" לדיון בנושא. לאחר מפגשים בפורמים השונים עם משרד החינוך ועם יו"ר ועד ההורים העירוני, מר אוהד אוזן, שברך על ההחלטות, וקבלת אישור לתוכנית מהמפקחת המחוזית על בתי הספר ממ"ד באזור המרכז הגב' שרה נעמן, החליטה ועדת ההיגוי להמליץ לראש העירייה על המהלך לפיו בתי הספר הממלכתיים דתיים יקבלו צביון ייחודי.

בשבועות האחרונים בחר כל בית ספר את הייחודיות שלו. בנוסף, הוחלט על פתיחת מסלול תורני לכיתות א' בבית ספר הממלכתי-דתי "מעלה שמעוני".

 ראש העירייה, מר דב צור, אישר את התוכנית ואת הפעלתה בשנת הלימודים תשע"ב.

המסלול החדש, התורני, בבית ספר ממ"ד "מעלה שמעוני", יהיה מסלול תלמוד תורה ציוני דתי בנשיאות הרב שלמה לוי ראש ישיבת ההסדר והגרעין התורני בראשון – לציון.

ההרשמה נפתחה והיא תימשך עד ליום חמישי כ"ח סיון תשע"א, 30/6/11.

ניתן להירשם ולהגיש בקשה לעבור למסלול התורני ביחידת הרישום הקדם יסודי, בטל' 03-9547511 הגב' טובה אקווה, מינהל החינוך עיריית ראשון לציון עפ"י נהלי הרישום המקובלים.

 קבלה למסלול תבחן על פי קריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך והרשות המקומית.

 כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון

20 ביוני 2011