"בשבילי ההצלחה"

 בשבוע שעבר נערך בראשון לציון יום עיון של האגף לחינוך על יסודי ואגף שח"ר של משרד החינוך שעיקרו מקסום הצלחתם
של התלמידים הלומדים בכיתות שח"ר - מב"ר אתג"ר ותל"ם

ביוזמתה של ראש האגף לחינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון, דלילה אשכנזי ובשיתוף אגף שח"ר במשרד החינוך, התקיים בשבוע שעבר בראשון לציון יום עיון בנושא "בשבילי ההצלחה" שעיקרו קידום ומקסום הצלחתם של תלמידי כיתות שח"ר - מב"ר אתג"ר ותל"ם.

כיתות שח"ר מתקיימות בכל המקיפים השש שנתיים בעיר ומאפשרות את  שיפור ההישגים הלימודיים של תלמידים מתקשים, את העלאת אחוז מקבלי תעודת הבגרות, צמצום הנשירה ופיתוח כלים להעלאת מוטיבציה בקרב תלמידים אלה. המטרות העומדות בליבת פעילות צוותי החינוך בכתות אלה הן הוראה וסיוע לתלמידים משכבות חברתיות-כלכליות חלשות המעוניינים ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה. השנה, אף התווספו כיתות תל"ם בשכבת ט' בשלוש חטיבות ביניים בעיר: מקיף ב', מיכה רייסר" וב-"אבני החושן".

האירוע התקיים בנוכחותם של ראש מינהל חינוך בעיריית ראשון לציון, ד"ר שוש נחום, מנהל אגף שח"ר במשרד החינוך, יעקוב טוויל, הממונה המחוזי, חיים שרעבי, מנחה מחוזית אגף שח"ר, שרה כספי , מפקחים, מנהלי אגפים במינהל החינוך, מנהלי בתי הספר, יועצות, מחנכים ורכזי כתות מב"ר אתג"ר.   

במסגרת יום העיון התקיים עיסוק נרחב סביב נושא יעד הכלה 12 - יעד זה  מייחס חשיבות גדולה להרחבת יכולת ההכלה וקידום הלומדים במוסדות החינוך תוך מתן מענים מגוונים לכל תלמיד ותלמידה.  האגף לחינוך על יסודי בשיתוף מלא עם נציגי העירייה, משרד החינוך וצוותי החינוך בבתי הספר הקים צוות היגוי בנושא במטרה לבחון סוגיות הנובעות משילובם של תלמידים בעלי קשיים מגוונים בבתי הספר המקיפים השש שנתיים. כמו כן, מקיים האגף וועדות במטרה לבחון מקרים חריגים שיש למצוא להם מענים. 

ראש האגף לחינוך על יסודי, דלילה אשכנזי, סיפרה כי כחלק מ"האני מאמין" העירוני מפנה ראש העיר, דב צור, משאבים רבים הן לטובת העצמתם של התלמידים המתקשים והן לטיפוח המצטיינים. קידומן של אוכלוסיות חלשות, הינה משימה מרכזית הן מהבחינה הפדגוגית והן מהבחינה הארגונית ומשאבי התקציב. הרשות משקיעה שעות תקן תוספתיות בסך של  למעלה מ – 16 מליון ₪.  בנוסף, הוקצו תקציבים לתגבור מקצועות ליבה בחטיבות הביניים, תגבור מקצועות בגרות בחטבות העליונות, תיחזוק כיתות מב"ר, אתג"ר ותל"ם, מרתונים לכיתות אתג"ר, סבסוד אבחונים, תכנית תב"ל ותכנית תהל"ה  ועוד.                                         

מנהל אגף שח"ר, יעקוב טוויל , הודה בדבריו לראש העירייה, דב צור, על מאמציו והשקעתו הרבה בקידום התלמידים בעיר , כך ש"אף לא אחד מן התלמידים יישאר מאחור".                                                       

 במהלך יום העיון הרצתה דר'  ליאורה ויינבך לקהל הרחב בנושא:"לדבר מאהבה - דפוסים מכשילים, דפוסים מקדמים ביצירת דיאלוג". בהרצאה הושמו דגשים שעיקרם מתן כלים אופרטיביים לקיומו של דיאלוג משמעותי בין אנשי החינוך לתלמידים בבית הספר.

 

כתבה:  יפעת חמו,  סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

11 בדצמבר 2012