בית המשפט השלום דחה עתירת בעלי מגרשים בנחלת יהודה נגד העירייה והחברה הכלכלית

 

בעלי זכויות במגרשים בנחלת יהודה תבעו את העירייה, החברה הכלכלית ואת חשב החברה הכלכלית ירחמיאל ברשף, בדרישה כי יש לבטל את חיובם בהוצאות הפיתוח אשר הוטלו עליהם בגין שטחי מרתפים שנבנו במגרשיהם, וזאת נוכח "התחייבותו" של ברשף להעניק להם פטור. בית משפט השלום בראשון לציון, בראשותו של השופט אורן שוורץ דחה את התביעה על כל מרכיביה.

התובעים העלו טענות באשר לאופן התנהלותם של גורמים בכירים בעירייה ובחברה הכלכלית, ראש העירייה, סגן ראש העיר דוד ביטן ומנכ"ל החכ"ר דאז – רמי דואני. התובעים גם טענו כי תנאי הסכמי הפיתוח עליהם חתמו מטילים עליהם חיובים כספיים באופן משמעותי מאלו הקבועים בהסכמי הפיתוח בהם התקשרו חוכרי מינהל מקרקעי ישראל ביחס למקרקעין סמוכים לשלהם, הנהנים מאותו פיתוח.

במסגרת פסק דינו, קיבל בית המשפט את כל טענות העירייה והחברה הכלכלית כי לתובעים לא ניתנה הבטחה למתן פטור מתשלומים בגין שטחי המרתפים. השופט התרשם כי ברשף לא התחייב ולא התכוון להתחייב להעניק הפטור, אלא לכל היותר הביע נכונות לבחון העניין מול הגורמים המוסמכים.

כמו כן, נדחו טענות התובעים ל"אפלייתם" לכאורה מול חוכרי המינהל. בהקשר זה, שוכנע בית המשפט בצדקת העירייה והחכ"ר וקיבל את עמדתה כי הסכם הפיתוח היטיב עם הפונים.

בנוסף, שוכנע בית המשפט כי משהעלו המבקשים את קשייהם למימון התשלום בגין שטחי המרתפים, פעלו ראש העירייה וסגנו, דוד ביטן, למציאת פתרונות הולמים – אשר נדחו בחלקם על ידי התובעים (איטום מרתפים) ויושמו בחלקם האחר (פטור מתשלומים בדין פרגולות ושטחי חנייה). במתן ההקלות, קבע בית המשפט, כי העירייה מילאה אחר חובת תום הלב המוטלת עליה כרשות ציבורית.

לאור זאת, התרשם בית המשפט כי התובעים מנסים לחמוק מהתחייבויותיהם לתשלום הוצאות הפיתוח, באופן שיאפשר להם ליהנות מהפיתוח עליו עמלה החברה הכלכלית, מבלי לשאת בתשלומים המחויבים בגין כך, ותוך העמסה על הקופה הציבורית שלא בצדק.  

 את העירייה ייצגו עורכי הדין אחיקם שוסטר ומיטל יצחק ממשרד אברהם בר עורכי דין.

כתבה: טליה סומך, דוברת העירייה

11 ביולי 2011