בוטלה העתירה בעניין היתר להקמת מרכז לוגיסטי של חב' אלבר

חברת אלבר צפויה להקים במתחם שורק מרכז לוגיסטי ענק שאליו תעבור ההנהלה הראשית *
מלבד ההכנסות הצפויות מארנונה, המהלך מסמן הצבעת אמון בעיר והמשך שגשוג העסקים במתחם *  מי שביקש למנוע את המהלך הוא עו"ד חמי דורון בטענה לפגמים בהיתר שניתן * לאחר שחזר בו מבקשתו לצו ביניים - הוא משך כעת את העתירה כולה.

מתחם שורק הפך בשנים האחרונות לאבן שואבת עבור עסקים וחברות ישראליים בינלאומיים המבקשים להקים במקום מרכזים לוגיסטיים ענקיים ואף להעתיק אליו את המשרדים הראשיים שלהם. אחת מהחברות היא אלבר, שמבקשת להקים את המרכז הלוגיסטי שלה ואף להעביר את ההנהלה הראשית למקום.  מי שביקש למנוע זאת הוא עו"ד חמי דורון שלפני מספר חודשים הגיש ערר לוועדת הערר המחוזית בטענה כי ההיתר שהוציאה העירייה לחברת אלבר אינו תואם את התכנית הקיימת. מנגד השיבה העירייה כי ההיתר תואם את התכנית הקיימת במקרקעין והשיבה את הטיפול בנושא לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
הערר נדחה, אך דורון לא הסתפק בזאת, והגיש עתירה מנהלית עם בקשה לצו ביניים ודיון דחוף במעמד צד אחד. בדיון שהתקיים בחודש מאי, הציע לו השופט לבטל בקשתו לצו ביניים, שאם לא יעשה כן יחויב בהוצאות. בנוסף, הציע לו השופט לשקול מחדש את העתירה כולה. השבוע החליט דורון למשוך את העתירה.
חברת אלבר מתעתדת להקים במתחם שורק את מבנה ההנהלה הראשית שלה שיכלול מבנה משרדים ראשי, מוסך מרכזי, מרכז מסירת רכב חדש, מחסן חלפים ואולם תצוגה. בזכות העובדה כי התכנית הקיימת במתחם שורק מאפשרת שימושים מסוג זה במתחם, התרכזו במקום מרבית יבואני הרכב של המדינה. נציין כי מלבד ההכנסות הצפויות מארנונה, מהלך זה הינו נדבך נוסף בהצבעת האמון במתחם בפרט ובעיר בכלל, בין היתר פועלים במתחם קבוצת לובינסקי, איקאה ומתחם לוגיסטי של קוקה קולה.

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון 30.7.2013