החלו תהליכי הטמעת הנחיות לבנייה ירוקה ברחבי העיר

 ראשון לציון ירוקה מתמיד

מליאת ראשי הערים של פורום ה-15, בה חברה גם העיר ראשון לציון, אישרה את ההצעה להטמעת בנייה ירוקה בערים החתומות על אמנת הפורום; הטמעת התהליכים תשפר את איכות החיים העירונית, תוזיל משמעותית את עלויות התפעול של המבנים השונים בעיר ותקל על תושבי העיר

בשבועות האחרונים אישר פורום ה-15 אימוץ כלים מיידיים להטמעת בנייה ירוקה בערי הפורום. פורום ה-15 מאגד בתוכו את כלל "העיריות העצמאיות" בישראל, שאינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח" ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.

במסגרת ההחלטה יחלו הערים, וביניהן ראשון לציון, להטמיע הנחיות לבנייה ירוקה בכל הליכי התכנון והבנייה, על מנת להעניק להחלטה תוקף. הטמעת התהליכים תשפר את איכות החיים העירונית, תוזיל משמעותית את עלויות התפעול של המבנים השונים בעיר ותקל על תושבי העיר.

 במסגרת ההחלטה שהתקבלה בפורום, הטמעת עקרונות הבניה הירוקה תבוצע על-פי הנחיות ומדיניות העירייה לצורך אישור תכניות בינוי עיר, תכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי והוצאת היתרי בניה. לדוגמה, בקשות להיתרי בניה מתוקף תכנית זו תכלולנה התייחסות להיבטים של בניה ירוקה, כגון: שימור אנרגיה באמצעות מרכיבי הצללה, בידוד המעטפת, תאורה טבעית, אוורור, שימור וחסכון במשאבי מים וקרקע ועוד. תנאי למתן היתר בניה יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושאי איכות סביבה ובניה ירוקה.

 ראש עיריית ראשון לציון, דב צור:"אני מברך על קבלת ההחלטה להטמעת ההנחיות לבניה ירוקה בערים, אבל אני יכול לומר שבראשון לציון הפנימו את המסר עוד קודם. אני רואה בשימור איכות הסביבה ובהתנהלות אקולוגית מטרה חשובה שיש לשמרה. מדובר בעתידנו ובעתיד ילדינו. התחלנו ונמשיך ליישם התנהלות ירוקה כמעט בכל התחומים, ביניהם גם בתחום הבנייה".

 מהנדס העיר, אדריכל אלי יהלום, אמר כי: "מינהל ההנדסה דואג להטמיע את ההנחיות בכל רמות התכנון. בשלב הראשון זה בא לידי ביטוי בהוראות של תוכניות חדשות, ובשלב הבא, תוך מספר שבועות, נעלה לאישור הוועדה המקומית בקשה לאמץ את תקן הבנייה הירוקה כתנאי לאישור היתרי בנייה".

כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

3 באוקטובר 2011