מועצת העיר אישרה הנחות בארנונה למשפחות להן ילדים בעלי נכות של 75% ומעלה

בישיבתה האחרונה אשרה מועצת העיר  שורת הנחות בארנונה למשפחות בהן ילדים נכים בעלי נכות של 75% ומעלה. ההנחה התאפשרה בעקבות תקנות הסדרים שתוקנו ביום 30.12.2010 במשק המדינה (הנחה מארנונה), בין היתר, בנוגע להנחה הניתנת למחזיק בנכס בגין ילד נכה. התיקון אינו בגדר חובה, אך הנהלת העיר ביקשה לאמץ את ההנחה על מנת להקל על אוכלוסיית הנכים בעיר ובני משפחותיהם. 
תוקף התיקון לתקנות ההנחה הינו החל מיום 1.1.2011 .
בעקבות התיקון, גדלה ההנחה בארנונה הניתנת בגין ילד נכה - ההנחה שניתנה עד כה הייתה בשיעור 25% עד 100 מ"ר משטח הנכס, כעת הוגדל שיעור ההנחה ל-33% עד 100 מ"ר.
בנוסף, מעתה תינתן הנחה בגין ילד נכה מעל גיל 18, הזכאי לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי, כפי שזכאי ילד מתחת לגיל 18. עד כה, לאחר שהילד הנכה עבר את גיל 18 לא הייתה זכאית המשפחה להנחה בארנונה.
בנוסף, לא תובא בחשבון גמלה או הכנסה של ילד נכה לחישוב הכנסת הוריו אם הם מבקשים הנחה בארנונה על פי מבחן הכנסה.

 בראשון לציון ישנם כיום כ- 400 מקרים הזכאים להנחת ילד נכה קטין על פי התקנות, וכ- 350 בתי אב הורים לילד נכה בגיר, הזכאים להנחה על פי מבחן הכנסה או וועדת הנחות סטטוטורית. המשמעות הכספית ליישום התיקון במלואו מסתכם בסך של כ- 450 אלף ₪.

ראש העירייה, דב צור: "הסיוע למשפחות שלהן ילד נכה אינו רשות, הוא חובה מוסרית וחברתית. אני שמח שהמדינה תיקנה את התקנות ואפשרה לנו להעניק הנחה נוספת בארנונה למשפחות הזקוקות לכך".


כתבה: טליה סומך, דוברת העירייה