פורום ה-15 בראשון לציון

מפת התוכנית

  מליאת ראשי הערים של פורום ה-15 התארחו בתחילת השבוע בראשון לציון ונחשפו לראשונה לתוכנית המתאר של העיר אשר אושרה לאחרונה בוועדה המקומית.

ביום א' האחרון, התארחו בראשון לציון מליאת ראשי הערים של פורום ה-15. פורום ה-15 מאגד בתוכו את כלל "העיריות העצמאיות" בישראל, כדוגמת, תל-אביב-יפו, חולון, הרצליה, חיפה ועוד, שאינן מקבלות "מענקי איזון" או "מענקי פיתוח" ממשלתיים, ומנוהלות כמשק עצמאי סגור, מכוח משאביהן הכספיים העצמאיים.

 במהלך הישיבה שהתקיימה במליאת המועצה, הציג ראש העירייה, דב צור, סקירה של העיר: שורשיה, מטרות מרכזיות בעשייה, השינויים במערכת החינוך ותכניות הפיתוח העתידי. בין השאר, הציג צור לראשונה את תוכנית המתאר של ראשון לציון, שאושרה לאחרונה בוועדה המקומית.

 צור הסביר כי מדובר בחשיבה תכנונית מקיפה חדשה ליצירת מסגרת כוללת שתתרגם את חזון הפיתוח והצמיחה של הנהלת העיר לכדי תכנית מעשית, ויצירת מסגרת תכנונית שתאפשר העברת סמכויות תכנון לוועדה המקומית לתכנון ולבניה במסגרת כללים שתקבע תכנית המתאר.

צור הסביר לחברי הפורום על מטרות העל של התכנית: הבטחת איכות חיים עירונית לכלל תושבי העיר, ניצול יתרונות העיר במיקומה במרחב המטרופוליני של תל-אביב, שמירה על ערכיה המיוחדים והמשך פיתוחה של העיר. צור גם סיפר על הכוונה לייצר רחוב עירוני שישתרך ממזרח העיר למערבה, שמטרתו לחבר בין כל חלקי העיר.

 צור:"במסגרת תוכנית המתאר יש כוונה לפתח את הרקמות העירוניות במגמה לאחדן לכלל עיר אחת תוך ניצול יתרונותיה כעיר השוכנת לחוף ים- פוטנציאל שטרם מומש.

על מנת להתמודד עם אתגר זה תכנית המתאר מייצרת שדרה מרכזית החוצה את כל העיר, ובנויה כרחוב עירוני, שיעביר את החיים בעיר מהמרחב השכונתי/אזורי למרחב הציבורי הפתוח והמשותף לכל תושבי העיר.  ציר הפיתוח יימשך ממזרח-מתחם צריפין דרך רחוב רוטשילד לאורך שד' ההסתדרות דרך שד' רבין ושד' אבא אבן ועד לחוף הים".

 עוד הוסיף צור כי מטרת התכנית היא לייצר תהליכים שיחזקו את הרכב האוכלוסייה, להציע כלים להעלאת איכות המגורים בכל חלקי העיר, לשדרג ולחדש שכונות קיימות, להגביר את יעילות ניצול הקרקע וליצור עתודות קרקע זמינות לבנייה למגורים בהתאם ליעד האוכלוסייה".

עוד סיפר צור, כי תכנית המתאר תציע כלים לחיזוק מעמד העיר בתחום התעסוקה תוך הגדלת מספר מקומות העבודה בעיר, דבר שיאפשר פיתוח של ענפי כלכלה בעיר  ומתן יתרון יחסי, תוך ריכוז מאמץ למשיכת תעסוקה מתקדמת לעיר – מדיניות שכבר מיושמת בעיר.

בהקשר הזה הוסיף צור כי התוכנית מציעה פיתוח מושכל של מערך התחבורה באופן התומך בפיתוח האורבאני. למעשה המטרה היא, יצירת מערכת תחבורה יעילה, אמינה, בטוחה ובת השגה מבחינת המקורות התקציביים הזמינים אשר עונה לצרכי הנגישות של האוכלוסייה ואינה פוגעת באיכות הסביבה.

התוכנית יוצרת  יחס נכון בין שטחים בנויים ושטחים פתוחים תוך שמירה על ערכי טבע, נוף וטופוגרפיה המיוחדים לעיר, בנוסף לקביעת מדיניות סביבתית עירונית מאוזנת תוך עמידה בקריטריונים סביבתיים גבוהים. לצד כל אלו, התוכנית קובעת מדיניות שימור המאפשרת שימור מרקמים ומבנים בעלי ערך היסטורי תרבותי מחד ואפשרות התחדשות ופיתוח מאידך.

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

30 ינואר 2012