גני טרכטנברג בראשון לציון – 30 כיתות גן נוספות כבר באוגוסט הקרוב

  ללא עיכובים - גני טרכטנברג בראשון לציון – 30 כיתות גן נוספות כבר באוגוסט הקרוב, החיסכון לכל משפחה: 18,000 ש"ח

 בעקבות החלטת הממשלה לאפשר חינוך חינם החל מגיל 3, פועלת עיריית ראשון לציון בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להיות מוכנה למהלך ולקלוט כמות גדולה ביותר של ילדים כבר בשנת הלימודים הקרובה. בפתיחת שנת הלימודים הבאה 30 כיתות גן חדשות ייפתחו לטובת ילדי שנתון 3 ו-4. העירייה, שהייתה הראשונה בארץ לצאת במכרז לבנייתם של מבנים טרומיים לגני ילדים בעיר, באמצעות החברה הכלכלית ראשון לציון, החלה כבר בעבודות הבנייה. כעת, נמצאים בשלב ביצוע בנייתם של 14 גנים טרומיים שיסתיים כבר באוגוסט השנה. בנוסף לכך, נבנים עוד 10 גנים בבנייה קונבנציונאלית. כמו כן, העירייה משפצת שני מבנים קיימים שיוסבו לכיתות גן, והעבירה לרשותה עוד 4 כיתות גן שהיו עד כה בשימוש חיצוני אחר ויוסבו לגנים עירוניים.

במינהל החינוך מציינים, כי מעצם הקמת הגנים נחסך לכ- 800 בתי אב בעיר ראשון לציון, להם ילדים בגילאי 3 ו-4, כ 18,000 ₪ לשנה, שהיא עלות ממוצעת של גן פרטי.

 מנכ"ל החברה הכלכלית, ניצן פלג מוסר כימהרגע בו קיבלה הממשלה את ההחלטה ליישם את המלצות ועדת טרכטנברג אנו מקדמים את המהלכים הנדרשים במהירות חסרת תקדים. לדבריו, ההערכה היא כי בשלב הראשון (קרי בחודשים שנותרו עד תחילת שנת הלימודים הבאה) ייבנו כ-24 גני ילדים באמצעות שני קבלני מסגרת שייבחרו במכרז ובהמשך, במהלך שנת הלימודים הבאה, ייבנו גנים נוספים לפי התקציבים שיועמדו לטובת העניין ע"י משרד החינוך. כל זאת, בנוסף למבנים קיימים, אותם תסב העירייה לגני ילדים. 

 ראש עיריית ראשון לציון, דב צור: "החלטת הממשלה להקניית חינוך חינם החל משנת הלימודים הבאה, הותירה פרק זמן בלתי אפשרי לרשויות המקומיות ליישומה. לכן, מרגע היוודע המלצת טרכטנברג לממשלה, עוד בטרם אישורה, החלה העירייה בעבודת מטה מאומצת כדי לקדם את כל התהליכים הנדרשים ליישום החלטת הממשלה. לשמחתנו, אנחנו עומדים בקצב וכבר באוגוסט הקרוב יעמדו לרשותנו 30 גני ילדים נוספים". צור הוסיף, "כעיר שמעמידה את החינוך בראש סדר העדיפויות, ומכירה בקשיים של הזוגות הצעירים להתקיים תחת הנטל הכלכלי הכבד של החינוך בגילאים 3-4, גייסנו את כל המשאבים העירוניים, כמעיין מבצע מיוחד, על מנת להיערך בזמן לתת מענה לכל הילדים וההורים בעיר לאפשר לכל ילדי שנתון 4 ו-3 להירשם לגנים העירוניים".

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

6 במאי 2012