גינה ירוקה בקריית החינוך השש שנתית "העמית"- מקיף ג'

  ביקשו וקיבלו - במהלך סיור שקיים ראש העירייה, דב צור, בקרית החינוך השש שנתית "העמית" עלתה טענה מצד התלמידים וצוותי החינוך על מחסור בשטחים ירוקים בבית הספר; היום, 6 חודשים אחרי, לרשותם גינה ירוקה בשטח המבנה

 במהלך חודש ינואר ביקר ראש העירייה, דב צור, בקרית החינוך השש שנתית "העמית"-מקיף ג'.

 במהלך הביקור עלתה טענה מצד התלמידים והצוות על מחסור בשטחים ירוקים בשטח בית הספר.

 לפי המלצת גורמי ההנהלה בבית הספר, הורה ראש העירייה לראש האגף לפיתוח נופי בעיריית ראשון לציון, אורי זיגרון, להכין תכנית להסבת מגרש החניה בשטח המזרחי של בית הספר, בכניסה מרחוב ארלוזורוב, לטובת גינה.

 בימים אלה סיים צוות האגף לפיתוח נופי את העבודות במקום להנאתם של תלמידי בית הספר וצוותי החינוך.

כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

2 ביולי 2012