העירייה וקרן ראשון לציון יקימו קרן הלוואות לסטודנטים- קבלו הלוואה של 30,000 ₪ – שלמו רק בסיום התואר

מועצת העיר אישרה את תכניתם של ראש העיר, דב צור, ומחזיק תיק הנוער והצעירים, דורון אוזן, להקים קרן הלוואות לסטודנטים בני העיר בשיתוף קרן ראשון לציון.

הקרן תאפשר לסטודנטים תושבי העיר לקבל הלוואה בנקאית בסך 10,000 ₪ בכל שנת לימודים לתואר ראשון, עד 3 שנות לימוד, כלומר הלוואה בהיקף של 30 אלף ש"ח. במהלך שלוש השנים של התואר, הסטודנט יהיה פטור מכל תשלום, הריבית והקרן, כאשר הריבית על ההלוואה בשנים הללו תשולם על ידי קרן ראשון לציון.  

הסטודנט יתחיל לשלם את הקרן ואת הריבית רק לאחר שיסיים את לימודי התואר. החזר ההלוואה יתבצע במשך שש שנים מיום סיום התואר, בריבית חודשית בגובה פריים+רבע אחוז.

הטפסים יפורסמו באתר האינטרנט העירוני במהלך חודש נובמבר 

בשלב ראשון, תעניק קרן ראשון לציון הלוואות ל-1,000 סטודנטים, ובמקביל, תפעל לגיוס תורמים נוספים להרחבת היקף פעילות למתן הלוואות נוספות ולהגדלת ההלוואות. קרן ההלוואות תוקם בשיתוף עם "בנק לאומי", וכל בנק שיציע תנאים דומים יוכל להשתתף גם הוא ביוזמה.

ראש העיר, דב צור: "יכולת כלכלית לא צריכה להוות מכשול לרכישת השכלה גבוהה. במקום בו הממשלה מותירה ואקום, אנו רואים מחויבות להיכנס כרשות מקומית. מחירי שכר הלימוד רק עולים, מחירי השכירות והדיור עולים, עלות המחייה במדינה הזאת היא גבוהה, הנטל נופל על ההורים וצעירים רבים שידם אינה משגת ניצבים מול שוקת שבורה. לא ייתכן שהשכלה גבוהה בישראל היא מצרך לעשירים בלבד. כעיר שהציבה את החינוך כערך עליון, אנחנו מתכוונים לפעול כדי להעניק לכל הסטודנטים בני העיר הזדמנות לרכוש השכלה ולהצליח".

 חבר המועצה ומחזיק תיק נוער וצעירים, דורון אוזן: "מדובר בצעד בעל חשיבות ראשונה במעלה, שיאפשר לנו לסייע לסטודנטים בעלי פוטנציאל, ולעיתים מעוטי אמצעים, ללמוד "בראש שקט" ולרכוש השכלה גבוהה ומקצוע. אנו מחויבים לדאוג לכך שבראשון לציון ייכנסו למעגל הלימודים האקדמאים כמה שיותר צעירים ולכן יזמנו את התכנית עבורם. נבחר בנק שיש לו ניסיון בתחום כדי להקל על אותם סטודנטים בבירוקרטיה. הסטודנטים הזכאים יקבלו את ההלוואה באופן מיידי, ללא ריבית, ללא הצמדה וללא ערבויות. כממונה על הנוער והצעירים בעיר, הראייה של ראש העיר ושלי היא לכלל הסטודנטים הלומדים במוסדות אקדמאים בני העיר. המטרה : יותר סטודנטים ויותר השכלה בראשון לציון".

 יו"ר קרן ראשון לציון, שלמה שגב: "אנו רואים במתן מלגות ובפרויקט ההלוואות פרויקטי דגל של הקרן, ופועלים כל העת על מנת להרחיב את מעגל התורמים ולהעניק ליותר ויותר צעירים הזדמנות לרכוש השכלה גבוהה ולהצליח בחיים, כי אנו לא שוכחים שבעירנו כ-5,200 סטודנטים הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות ברחבי הארץ".

פרויקט זה מצטרף למלגות השונות שמעניקה העירייה לסטודנטים. השנה, למשל, קיבלו 206 צעירים וצעירות, מכיתה י"א ועד התואר השני באוניברסיטה, מלגת לימודים מקרן ראשון לציון. המלגות נעות בין 1,500 ל-3,000 ₪.

בד בבד, שיתוף פעולה מבורך שנרקם לאחרונה בין מינהל החינוך בעירייה, קרן ראשון לציון והנציגות הארצית של פר"ח (פרויקט חונכות), הוליד סיוע נוסף לסטודנטים בני העיר. החל משנת הלימודים תשע"א, תעניק קרן ראשון לציון מלגה על סך 1,000 ₪ לסטודנטים שישתתפו בפרויקט פר"ח, וזאת בנוסף למלגת פר"ח שהסטודנטים בכל הארץ מקבלים בכל מקרה בעבור החניכה (כ-4,500 ₪). המלגה הנוספת, שתעמיד את סכום המלגה על סך של כ-5,500 ₪, מיועדת לסטודנטים תושבי ראשון לציון שיאושרו לפעילות במסגרת פר"ח. סטודנט יכול להגיע בכל שנה לסכום כולל של כ-15,500 ₪, אם יקבל הלוואה, יחנוך בפרויקט פר"ח ויקבל את המלגה מקרן ראשון לציון.

לפרטים נוספים יש לפנות ל -kerenrishon@gmail.com        

כתבה: טליה סומך,  דוברת עיריית ראשון לציון