תושבי העיר בעלי תו תושב ימשיכו לחנות בחינם

 

אושר התיקון לחוק העזר לראשון לציון (העמדת הרכב וחנייתו) תש"ע – 2010, המסמיך את עיריית ראשון לציון לגבות אגרת חנייה מתושבי חוץ בכל חלקי העיר.

במסגרת התיקון לחוק נקבע, כי החנייה בחניוני חוף הים ובאזורי התעשייה הינה בתשלום בכל ימות השבוע (לרבות שבתות וחגים) החל מהשעה 07:00 ועד 24:00 (כמצוין בשילוט) ובחלקי העיר האחרים ללא שינוי.

החנייה לתושבי ראשל"צ נושאי תו תושב בתוקף הינה, כבעבר, ללא תשלום בחוף הים וביתר חלקי העיר.

בחניוני חוף הים, נקבע הסדר מיוחד לפיו ניתן גם לשלם עבור חנייה יומית תמורת סך של 20 ₪ ו/או לחילופין לשלם עבור חנייה על בסיס שעתי תמורת סך של 5.30 ₪ לשעה או לחלק ממנה.

התשלום עבור החניה יכול להתבצע באמצעות: "פנגו" חנייה סלולארית 4500*, איזי פארק, מדחני חנייה, כרטיסי חנייה ארציים.

בחברה לביטחון מציינים עוד, כי תיקון החוק ופרסומו ברשומות מאפשר לחברה להפעיל מדחנים בחניון חוף הים, ולהסיר את עמדות הגבייה שהוצבו שם בשבועות האחרונים כפתרון זמני עד לאישור החוק. 

 כתבה: טליה סומך, דוברת עיריית ראשון לציון