הישג לתאגיד המים של ראשון לציון בקרב על תעריפי המים

דב צור
  בג"ץ הורה לממשלה: להסביר בתוך 30 יום אופן קביעת תעריפי המים

 לפני כשנתיים הגיש תאגיד המים של ראשון לציון "מניב", על פי החלטת ראש העירייה, עתירה לבג"צ נגד החלטת המדינה לייקר את תעריפי המים לתושבים. במסגרת העתירה ביקש "מניב" לבטל את מנגנון התעריף הארצי האחיד שקבעה רשות המים, בטענה כי בכך הפכה המדינה את עלות המים למס, וכן ביקש סדרה נוספת של סעדים שתכליתם המשותפת- הוזלת מחירי המים לתושבים. בג"צ נתן ביום ה' (5/1/12) צו על תנאי בעתירה שהגישה "מניב", המורה למדינה להשיב לשאלת סיווגם של מחירי המים כמחיר או כמס.

מניב, תאגיד המים של ראשון לציון, טען באמצעות עוה"ד אחיקם שוסטר ממשרד אברהם בר,  כי רשות המים פעלה שלא כדין שעה שהפכה את מחירי המים למס המוטל על הצרכן.

לטענת מניב, חוק תאגידי מים וביוב מסמיך את רשות המים לקבוע את התעריפים על יסוד העלויות הריאליות שבהן נושא תאגיד המים והביוב ובכך, למעשה, מסווג חוק תאגידי מים וביוב אגרה זו בבחינת "מחיר", כמשמעות מושג זה בדיני המס. במסגרת הרפורמה שנכנסה לתוקף ב-1.1.10 ניתקה רשות המים את הקשר בין עלויות אספקת המים לצרכני תאגיד המים ובכך חרגה מגדר הוראות החוק המסמיך. כאמור, טענות אלה נועדו לערעור העיקרון של תעריפים ארציים אחידים מתוך מטרה להוזיל את מחירי המים לתושבים.

בהמשך לכך הורה ביהמ"ש העליון למדינה להבהיר את אופן סיווג תעריפי המים - כמחיר או כתשלום חובה החייב באישור הכנסת.

ראש עירית ראשון לציון, ויו"ר דירקטוריון "מניב", דב צור, אמר כי הוא מקווה שהחלטת בג"ץ מבשרת על הבאות ונצליח להביא את המדינה להוזיל את תעריפי המים: "התעריף האחיד גורם לתושבי ראשון לציון לשלם על אוזלת ידה של המדינה. אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב שבו תושבי העיר נאלצים לסבסד את השירותים בישובים אחרים, במקום ליהנות מהיעילות של חברת המים העירונית – שהם בעצם בעליה. היעילות התפעולית שלנו מאפשרת לנו להוזיל את תעריפי המים והמדינה מונעת זאת מאיתנו. אנו מבקשים מבג"צ שייתן לתושבי העיר ליהנות מפירות היעילות שלנו". 

מנכ"ל "מניב", יאיר דורי, מסביר כי מכיוון שעלויות הפקת המים שונות זו מזו בכל עיר ועיר, קבעה רשות המים תעריפים שונים לקניית מים ממקורות לכל תאגיד, כך שמחירי קניית המים ממקורות 'מגשרים' על הפער בין העלויות של ספק המים המקומי לתעריף הארצי שקבעה רשות המים. בשפה פשוטה, כדי שמחירי המים במודיעין ובראשון לציון יהיו זהים, נדרשים תושבי ראשון לשלם יותר מתושבי מודיעין והרבה יותר מישובים אחרים כגון הרצלייה, הוד השרון, קריית אונו...עבור כל מ"ק מים. מה שמקומם בכך הוא שלפני קביעת התעריף האחיד, היה אמור מחיר המים בראשון לציון להיות , ככל הנראה, הנמוך ביותר בארץ.

עו"ד אחיקם שוסטר, המייצג את "מניב" בעתירה, מעריך כי התוצאה המסתברת מהחלטת בג"צ הינה החזרת הפיקוח הפרלמנטרי על קביעת תעריפי המים (שהוסר לפני כמה שנים), "תהיה אשר תהיה החלטתו הסופית של בג"צ ביחס למכלול הסעדים שהתבקשו בעתירה של מניב – השבת הפיקוח הפרלמנטרי על תעריפי המים היא כשלעצמה בבחינת הישג ראוי, מאחר ויהיה בו כדי לשים קץ למדיניות "היד הקלה" בייקור תעריפי המים לה אנו עדים בשנים האחרונות".