70% טוענים כי העיר צועדת בכיוון הנכון

  73% מתושבי העיר מרוצים ממצבם ו-70% סבורים כי העיר ראשון לציון צועדת בכיוון הנכון

בסקר שביעות רצון תקופתי שערכה העירייה עולה כי רמת שביעות הרצון עלתה כמעט בכל הפרמטרים

מידי תקופה עורכת העירייה סקרי שביעות רצון אשר נועדו לבחון את רמת שביעות הרצון של התושבים מהשירותים העירוניים. במרץ 2011 ערכה העירייה סקר מסוג זה ובחודש מרץ האחרון נערך סקר זהה, אותו ביצעה ד"ר מינה צמח ממכון "דחף". מבדיקת הנתונים עולה כי בתחום החינוך נמצאה עלייה בשביעות הרצון בכל הנושאים שנבחנו: רמת החינוך בבתי הספר היסודיים, רמת החינוך בבתי הספר התיכוניים, מצב כיתות הלימוד ותחזוקה בבתי הספר. רמת שביעות הרצון מגני הילדים בשנת 2011 הייתה גבוהה מאוד, ובשנת 2013 חלה ירידה וכעת היא עומדת בממוצע ביחס לתחומי החינוך האחרים. בלטה במיוחד שביעות הרצון מהתחזוקה בבתי הספר ובגני הילדים. 49% מהמרואיינים דיווחו על עלייה שיפור בתחזוקה, לעומת 44% שאמרו שלא חל שינוי.

בתחום התברואה ואיכות החיים, רוב המרואיינים הביעו שביעות רצון מהנושאים השונים שנבדקו (האחוז שדיווחו על שביעות רצון נע בין 62% לגבי רמת האוכלוסייה ל-82% לגבי בנוגע לפינוי האשפה). ניתוח משווה בין הערכות שניתנו לראשון לציון בסקר הנוכחי לבין הערכות שניתנו לעיר ב-2011 מורה כי בארבעה נושאים מתוך שישה שנבחנו: פיתוח העיר, הגינה הציבורית בשכונה, הניקיון בשכונה ואיכות החיים - חלה בין שני הסקרים עלייה משמעותית בהערכות החיוביות. בשני נושאים: פינוי אשפה ורמת האוכלוסייה - לא חל שינוי משמעותי.

בתחום הפיקוח העירוני, חלה עלייה בשביעות הרצון מהפיקוח בנושא הסדר הציבורי. בתחום החנייה עלו נתונים מעניינים: 35% מתושבי העיר סבורים שהפיקוח על החנייה קפדני מידי, בעוד 20% סבורים כי הוא לא קפדני מספיק.

בתחום הביטחון האישי עולה כי 52% הביעו שביעות רצון מתחושת הביטחון בעיר, לעומת 20% שהביעו אי שביעות רצון. בשנים האחרונות לא חל שינוי בהערכות התושבים בתחושת הביטחון האישי.

לשאלות כלליות על החיים בעיר, השיבו כשלושה רבעים (73%) מהתושבים כי הם מרוצים ממצבם האישי כתושבי העיר ואחוז דומה (70%) הסכימו עם המשפט ראשון לציון צועדת בכיוון הנכון. רק מיעוט (5%) אמרו מפורשות כי אינם שבעי רצון ממצבם כתושבי ראשון וכעשירית (9%) לא הסכימו עם המשפט האומר שראשון לציון צועדת בכיוון הנכון. 27% מדווחים או על שביעות רצון בינונית (22%) או על אי שביעות רצון (5%).

ניתוח משווה בין ממצאי סקר 2011 לסקר הנוכחי מורה על עלייה הן בחלקם של מי ששבעי רצון ממצבם האישי (מ- 66%ל- 73%) והן בחלקם של מי שמסכים עם הדעה שראשון לציון צועדת בכיוון הנכון (מ- 61% ל- 70%).

ראש העירייה, דב צור, אמר כי ממצאי הסקר הם כלי עבודה עבורנו, "אני שמח מאוד שתושבי העיר שבעי רצון מהמגורים בעיר ומהשירות שהם מקבלים בתחומים השונים. השקענו משאבים רבים בחינוך, בפיתוח העיר, ובכלל זה הגינות הציבוריות ומוסדות החינוך והציבור השונים, ואני שמח שזה מורגש. אנו לומדים את התחומים בהם עלינו להשתפר ומפיקים את הלקחים הנדרשים".

כתב: יניב אוחנה, סגן דוברת עיריית ראשון לציון

12 במאי 2013