מבצע להחרמת כלבים מסוכנים

  בעקבות תלונות התושבים - בסוף השבוע נערך בראשון לציון מבצע להחרמת כלבים מסוכנים

בסוף השבוע האחרון נערך בראשון לציון מבצע של השירות הווטרינרי, פקחי החברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי בראשון לציון, משטרת ישראל ויחידת הפיקוח על החי והצומח במשרד החקלאות, במסגרתו הוחרמו כלבים מסוכנים אשר הוחזקו ללא רישיון כנדרש בחוק  וכנגד בעליהם נפתחו הליכים משפטיים.

בשבועות האחרונים הגיעו לשירות הווטרינרי של עיריית ראשון לציון תלונות בדבר תושבים המסתובבים עם כלבים המוגדרים על פי חוק ככלבים מסוכנים ללא מחסום ולעיתים ללא רצועה. באחד המקרים, אף התקבלו תלונות למוקד העירוני בדבר תושב שברשותו כלב מסוג סטף, עמו הוא משוטט ברחובות  ומשסה אותו בחתולים.

במקרה נוסף התקבלה פניית מוקד בדבר שני קטינים שנוהגים להסתובב ברחובות עם כלבי הפיטבול שברשותם ובאחד המקרים אף שיסעו אותם בילד אחר. כנגד שני קטינים מתנהלת כעת חקירת משטרה.

מנהל השירות הוטרינרי, ד"ר יהונתן רבן צור מדגיש, כי על הציבור לדעת שאלו התנאים המאפשרים החזקתו של כלב מסוכן על פי חוק:

גיל בעל הכלב עולה על 18 שנים.

גידור ונעילת החצר ו/או הדירה בה מוחזק הכלב כדי למנוע ממנו יציאה.

במידה ומדובר בחצר פרטית הצגת שלט ובו כתוב "זהירות כלב מסוכן" בכל הכניסות לחצר הבית.

חסימת פי הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו של הכלב אדם שגילו מתחת לגיל 16.

עוד מציין אבן צור כי בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתירו את יציאתו של הכלב מהחצרות או את הימצאותו של הכלב ברשות הרבים אלא אם כן התקיימו כל אלה:

הכלב מוחזק ע"י אדם שגילו מעל 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים .

הכלב מובל ברצועה שאינו יכול להשתחרר ממנה ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטר.

פיו של הכלב חסום בזמם.

חובה לעקר / לסרס את הכלב/ה

 הכלב חייב להיות מוחזק ברישיון שניתן כדין ע"י עיריית ראשון-לציון.

אין למסור או למכור כלב זה לאחר.

מסירת כלב זה תותר אך ורק למערכת הביטחון, לרופא הווטרינר העירוני, למכלאה או אדם שאישר הרופא הווטרינר העירוני.

 כתבה: יפעת חמו, סגנית דוברת עיריית ראשון לציון

16 ביולי 2012